Поемане, съхранение, разработка (включително ASP.net) и поддръжка на DNN уеб магазинa

Защото ние правим повече - за Вас.

В лицето на Iphos IT Solutions ще откриете модерен и високо професионален доставчик на ИТ услуги,
който Ви дава повече, реализира проектите Ви по-бързо, по-надеждно и по-изгодно.

Компанията

Компанията Otto Just GmbH & Co. KG е най-големият европейски доставчик на цялостни системи за колела и дистрибутор на едро на гуми, доставяни на търговци и автокъщи.

 

Задачата

Екипът ни трябваше да предостави цялостни топ услуги за уеб магазина, включително поемането на DNN уеб магазина, съхранението в нашия център за данни, по-нататъшната разработка (включително ASP.net) и поддръжка. Основното искане беше за технически оптимални решения за изискванията и икономически оптимизирани пакети от услуги, като например:

 • Управление на проекти и изготвяне на спецификации за разработване на софтуер
 • Пълно поемане на DNN уеб магазина
 • Съхранение в компютърния център на фиксирана цена с цялостни услуги
 • По-нататъшно разработване на DNN уеб магазина (напр. в ASP.net) и тестване
 • Поддръжка на фиксирана цена, включително споразумение за ниво на обслужване (SLA) и цялостни услуги
 • Автоматизирани услуги (напр. мониторинг) и дефинирани еднократни услуги, които могат да бъдат изискани при необходимост
 • Гъвкаво ценообразуване според изискванията на клиента: фиксирани цени, почасови пакети, индивидуални почасови такси в зависимост от модулите на услугата

Решението

Нашето най-съвременно решение предлага пълна услуга за DNN уеб магазин, която си заслужава да бъде видяна. По-подробно предлагаме следните услуги:
 

Поемане на DNN уеб магазин
 • Софтуерен анализ (изходен код и архитектура на приложението)
 • Създаване на тестова среда в нашата инфраструктура
 • Инсталиране на DNN уеб магазина, включително база данни на SQL сървър и съществуващи .net разширения
 • Преглед на съществуващия потребителски софтуер
 • Управление на проекти
Съхранение в компютърния център
 • Виртуални машини
 • Неограничен трафик
 • Автоматичен мониторинг и надзор на DNN уеб магазина
 • SQL база данни
 • Автоматично архивиране
 • SSL криптиране
 • Месечни оценки на регистрационните файлове
 • Месечни актуализации на сигурността
По-нататъшно разработване на DNN уеб магазина
 • Анализ на съществуващите софтуерни модули
 • Разработване на ASP.net, HTML и CSS и в CMS DNN
 • Тестване
Поддръжка на DNN уеб магазина
 • Споразумение за ниво на обслужване
 • Готовност за поддръжка със собствена гореща тел. линия и имейл адрес за поддръжка, както и собствен достъп до инструмент за управление на проекти
 • Фиксирано време за дежурства
 • Дефинирано максимално време за отговор на заявките
Еднократни услуги по заявка
 • Актуализиране
 • Управление на инциденти и проблеми
 • Disaster Recovery
 • Пълно обслужване за сървъра
 • Възстановяване на данни
 • Подобрения на капацитета и производителността
 • Гъвкаво ценообразуване според изискванията на клиента: фиксирани цени, почасови пакети, индивидуални почасови такси в зависимост от модулите на услугата

 

Техника & акценти

 

 • ASP.net
 • HTML & CSS
 • DNN CMS
 • SSL
 • SQL база данни
 • Windows Server
 • Виртуални машини
 • Docker Container
 • Сертифициране: ISO9001, EB/IECISO 27001
 • Автоматичен мониторинг

Резултати

В резултат на това компанията получи най-съвременна пълна услуга за поддръжка на DNN уеб магазин, която е технически и икономически високо оптимизирана и е максимално адаптирана към нуждите на компанията.

Чрез интелигентното използване на автоматизирани процеси, защитни мерки и други технологии в комбинация с ценообразуване с мисъл за клиента се разработва и поддържа в експлоатация безпогрешна и много добра система за уеб магазин по рентабилен начин.

Компанията

Доказана интернационална компания - за най-добрите ИТ решения. Цялостни услуги в областите Компютърна поддръжка / IT / ITSM, Разработка на софтуер и Уеб приложения. По-бързо, по-компетентно, по-изгодно.

ИТ Инфраструктура

Като системен интегратор, предлагаме цялостни услуги в сферата на администрирането и поддръжката на ИТ инфраструктура. ИТ Мениджмънт / ITSM, базиран на ITIL - компютърна поддръжка, мрежи, сървъри, Linux, Windows, Exchange и др.

Разработка на Софтуер

Изработка на инидивидуализирани софтуерни решения от опитни екипи в България и Австрия. Професионално отношение към клиента и високо качество на услугите. Изработка на десктоп и мобилни приложения, интерфейси, бази данни и др.

Изработка на уеб сайтове

Изработка на уеб сайтове & уеб приложения от най-високо ниво. Максимална разходна ефективност и качество. Уеб решения в областите интранет & екстранет, изработка на уеб сайтове, онлайн магазини & електронна търговия, тарифни калкулатори, SEO & SEM и др.

Iphos IT Solutions

+359 (0)2 44 10 681

 

1618 София, бул. Цар Борис III 168, Ет. 3, Офис 33