Docker Container софтуер от ИТ специалисти

Ние сме Вашия професионален доставчик на Docker контейнери – Open Source Container Management Software за state-of-the-Art корпоративни приложения. Като доверен партньор, ние интегрираме изцяло софтуера за управление на контейнери във Вашата компания – от Docker ОС, програмиране на контейнерите за приложения до пускане на контейнерите в експлоатация. Защото Вашият успех е наш приоритет.

Услуги

Конфигуриране и разработка на Docker контейнер

Ние поемаме конфигурацията и изработката на скриптове за Docker Container за всички видове приложения и системи (Linux, Windows, MacOS), както и ИТ инфраструктури (Cloud, Server, и т.н.). Ние Ви предлагаме технически най-добрата Docker Container система – надеждна и разходно ефективна. С помощта на Docker съществуващите услуги, процеси и ИТ инфраструктури във Вашата организация могат да бъдат оптимизирани перфектно.

Автоматизация на контейнерния софтуер

С помощта на Ansible & Kubernetes, системи за автоматизиране на внедряването и мащабирането на контейнерите, създаваме цялостни софтуерни системи за контейнери. Така повече приложения работят на един и същ хардуер едновременно, което прави управлението и пускането им в експлоатация много по-лесно и по-бързо.

Оптимизация на ИТ инфраструктурата

Нашето Docker Container решение ни позволява да оптимизираме Вашата Ит инфраструктура. Docker е инструмент, създаден да улесни създаването, скалирането и стартирането на приложения чрез използване на контейнери. Контейнерите споделят ресурсите на хост системата, на която работят, като така натоварват система много по-малко. Висока производителност при ниски разходи.
 

Области на приложение на Docker софтуера

Нашата услуга обхваща широк спектър от приложения за Docker контейнери. Към това спадат оптимизацията на съществуващите фирмени процеси, създаването на ефективна ИТ инфраструктура и много други. Docker Ви позволява по-ефективно използване на системните ресурси, което резултира в оптимизиран работен процес и по-бърза, динамична и разходно ефективна разработка на приложения.
 

Пускане на контейнера в експлоатация

Docker контейнерите работят като изолирани процеси в потребителско пространство на сървъра. Затова и приложението работи бързо и надеждно от една компютърна среда в друга. Контейнерите изолират софтуера от неговата среда и гарантират, че винаги ще работи еднакво, независимо от инфраструктурата. Така без значение дали използвате облак, сървър, Linux, Windows, MacOs или други – винаги получавате най-добрата услуга.
 

Повече ефективност с Docker контейнерите

За разлика от виртуалните машини (VMs), Docker контейнерите споделят основното ядро на операционната система (ОС) и следователно използват много по-малко ресурси (напр. RAM, ROM и др.) от виртуалните машини и стартират почти веднага. Освен това в ежедневието си често се нуждаете от повече от една виртуална машина.
 

Docker Container: модулиране & мащабиране

Docker контейнерите са лесно скалируеми. От изображение (Image) на контейнер в Docker може да се стартират произволен брой контейнери – при необходимост напълно автоматизарано.
 

Сигурност на контейнера

Докато виртуалните машини (VMs) имат високо ниво на изолация и следователно сигурност, контейнерите споделят ресурсите на хоста и по този начин имат пряк достъп до ядрото на операционната система. Затова внедряването на допълнителни защитни стени е необходимост при Docker Container софтуера.
 

Rollback

Всяко съществуващо Docker Container изображение се състои от множество слоеве. Всеки път, когато изображението бива променено, автоматично се създава нов слой – независимо дали в Linux, Windows или MacOS. Така винаги имате достъп до оригиналната или предишната версия на софтуера / услугата, ако например актуализирането на софтуера генерира някакви грешки.
 

Бекъп

За да създадете бекъп на данните си, трябва просто да копирате Docker Container изображението и от него да създадете контейнер за приложения. Бързо, сигурно и разходно ефективнo.
 

Ние сме Вашия надежден партньор за професионални Docker Container решения.

Модерни Docker технологии

Допълнителна информация за Docker Engine

Docker Engine

Docker е Open Source технология, която предоставя възможност за пакетиране и стартиране на приложения и софтуер в слабо изолирана среда, наречена контейнер. Docker Engine има много предимства: от едно Docker изображение могат, при необходимост, да бъдат стартирани произволен брой контейнери и съответно лесно и бързо спряни отново, когато не са нужни. За разлика от виртуалните машини целият код и всички негови зависимости са събрани в контейнера, което изисква по-малко системни ресурси. Основната ИТ инфраструктура може да бъде относително гъвкава и да се състои например от облак или сървъри. Контейнерите използват споделена хост операционна система (традиционно Linux, но вече и Windows & MacOS). Docker Engine осигурява достъп до ядрото на хост операционната система и е в състояние да създава, стартира и спира контейнери.

Предимства: Docker Container vs. Виртуализация (VM)

В сравнение с виртуализацията Docker Engine има някои силни предимства. Тъй като при виртуалните машини (VM) всяка машина се нуждае от собствена операционна система, те използват много системни ресурси (RAM, ROM) и се стартират бавно (тъй като пълната ОС трябва да бъде стартирана във всяка необходима виртуална машина). Често за няколко приложения се изискват няколко виртуални машини. Тук се намесва Docker: няколко контейнера, които споделят обща хост ОС, могат, при необходимост, да бъдат стартирани или спирани от Docker Image (изображение). Тъй като всяко Docker изображение е съставено от множество слоеве и при всяка промяна нов слой бива създаван, възстановяването на предишни версии става лесно и бързо. Освен това Image файлът е лесен за копиране, което позволява бързи, прости архиви и миграции между базовите инфраструктури (облак, сървър и др.) и Операционни системи (Linux, Windows, MacOS).

Оркестрация за повече ефективност

Благодарение на ефективната оркестрация (напр. чрез Ansible & Docker Composer), висока производителност и ефективност на системата могат да бъдат постигнати с малко усилия в стандартизирани мащабни приложения на Docker. Това намалява разходите и увеличава техническата стабилност. Ansible се използва за дистанционно управление, конфигуриране, администриране и поддръжка на системата чрез скриптове и SSH. Docker Composer се използва за управление на зависимости с помощта на PHP, така че напр. необходимите библиотеки да се инсталират автоматично в системата.

Недостатъци: Docker vs. виртуални машини (VM)

В сравнение с класическата виртуализация, Docker има някои недостатъци, които е добре да имате предвид преди да се захванете със софтуера. Виртуалните машини са по-сигурни, тъй като работят сравнително изолирано, докато контейнерите споделят основни компоненти (като например OS на хоста). Затова контейнерите може да не са подходящи за всички приложения и услуги.

Колко ще струва Вашият Docker софтуер?

Това зависи до голяма степен от Вашите изисквания и нужди.

Свържете се с нас, споделете ни идеите си и ние ще Ви представим концепция,
както и необвързваща ценова оферта.

Tel: +359 (2) 44 10 681
E-Mail: office@iphos.bg

Компанията

Доказана интернационална компания - за най-добрите ИТ решения. Цялостни услуги в областите Компютърна поддръжка / IT / ITSM, Разработка на софтуер и Уеб приложения. По-бързо, по-компетентно, по-изгодно.

ИТ Инфраструктура

Като системен интегратор, предлагаме цялостни услуги в сферата на администрирането и поддръжката на ИТ инфраструктура. ИТ Мениджмънт / ITSM, базиран на ITIL - компютърна поддръжка, мрежи, сървъри, Linux, Windows, Exchange и др.

Разработка на Софтуер

Изработка на инидивидуализирани софтуерни решения от опитни екипи в България и Австрия. Професионално отношение към клиента и високо качество на услугите. Изработка на десктоп и мобилни приложения, интерфейси, бази данни и др.

Изработка на уеб сайтове

Изработка на уеб сайтове & уеб приложения от най-високо ниво. Максимална разходна ефективност и качество. Уеб решения в областите интранет & екстранет, изработка на уеб сайтове, онлайн магазини & електронна търговия, тарифни калкулатори, SEO & SEM и др.

Iphos IT Solutions

+359 (0)2 44 10 681

 

1618 София, бул. Цар Борис III 168, Ет. 3, Офис 33