ИТ Сигурност – Next Generation Firewall: Cisco ASA

ИТ Сигурност – Next Generation Firewall: Cisco ASA

Cisco Firewall ASA с FirePOWER услуги – най-ново поколение защитна стена за бизнеса което редуцира разходите и управлението, като същевременно предоставя сигурност на най-високо ниво. С първата на пазара интелигентна, адаптивна и обработваща целия цикъл на евентуална заплаха защитна стена Cisco ASA FirePOWER Вие може да сте спокойни за бъдещето. Защото информационната сигурност е винаги приоритет за нашите ИТ експерти.

Firewall: автоматизация при ниски разходи

Най-новото поколение Next Generation Firewall CISCO ASA предлага специфичното разделение на  услуги и хардуер разработени за информационна сигурност в едно единствено устройство. Cisco ASA автоматизира процесите свързани с ИТ сигурността, като оценка на заплахата и риска, политики за сигурност и постоянна адаптация спрямо средата и континуума на атаката.

ИТ сигурност – прозрачна и лесна

Високотехнологична защитна стена, която улеснява управлението на процесите свързани с Вашата ИТ сигурност:  визуализиране на данните и идентифициране на скрити за традиционните защитни стени фактори с помощта на Cisco Firesight Manager.  ИТ сигурност – преоткрита по нов, по-добър начин.

Цялостна информационна сигурност

Cisco ASA Firewall осигурява защита в реално време и постоянен анализ на мрежата, автоматична оценка на заплахата, ограничаване на последиците от активна атака и идентифициране на фактори, които досега са били невидими за стандартните защитни стени. Едно надеждно и цялостно решение. Много повече от защита. 

Всичко в едно устройство.

Неограничени възможности за по-голяма ИТ сигурност с най-добрата защитна стена. В допълнение към доказаната вече технология Cisco ASA Firewall предлага изключителни нововъведения и инструменти за още по-добра защита на информацията. 

Ново поколение превенция срещу проникване (NGIPS)

 

Next Generation Intrusion Prevention е способен с помощта на вграден скенер за уязвимости да се адаптира динамично към средата. Компютрите и устройствата в мрежата са защитени от защитната стена - преди да бъдат използвани слабите места в ИТ сигурността. 

Филтриране на съдържанието / филтриране на URL

Защитната стена предлага базирано на репутацията филтриране на IP / URL ограничавайки по този начин достъпа до над 80 категории нежелани (зловредни) приложения и сайтове.

Прозрачност и контрол на приложенията


Application Visibility & Control предлага прецизен и базиран на риска мониторинг и контрол  на използваните в мрежата приложения. С помощта на политики и процедури за контрол, можете да оптимизирате производителността и разходите.

Сканиране за уязвими места

Защитната стена редовно проверява целевата система, като например действащ уебсайт, за пропуски в сигурността и потенциално уязвими компоненти. Повече ИТ сигурност и по-малко пропуски в защитата.  

FireSIGHT

Лесно управление на защитната стена с помощта на FireSIGHT Management Center или със стандартно интегрирания ASDM – за по голяма прозрачност и корпоративна сигурност  на ниво мрежи, устройства, потребители, приложения, файлове и заплахи

Проверка на репутацията

Защитната стена разполага с най-съвременни, базирани на репутацията рутинни процедури за идентифициране, оценяване, анализиране и филтриране на нови и познати вече файлове, IP и URL адреси.

Напреднала защита от злонамерен софтуер

Advanced Malware Protection (AMP) позволява пълен контрол и визуализация преди, по време и след атака с помощта на технологиите File-Reputation, File-Sandboxing & File-Retrospection: както познати така и непознати файлове се анализират, оценяват и преоценяват постоянно.

Network & Endpoint Zero Day Protection

Най-съвременната защитна стена открива и изолира все още непознати в сектора заплахи, чрез интелигентен анализ на необичайно съдържание и поведение на трафика. За безкомпромисна и постоянна защита.

Висока достъпност


Защитните стени Cisco ASA могат да бъдат имплементирани както самостоятелно, така и във високодостъпна active/active или active/passive клъстер конфигурация.

Максимална ефективност и оптимизиране на разходите с най-добрата защитна стена. Нашите ИТ експерти са сертифицирани Cisco техници.

 

CISCO Select Partner - mehr IT Sicherheit mit der Firewall Cisco ASA

Пионери в ИТ сигурността

Ние имплементирахме първият в Австрия, но вече широкоразпространен и доказан  - CISCO ASA Firewall. Дългогодишният ни клиент Observer (най-голямата в Австрия агенция за мониторинг на медиите) беше оборудван от нашите сертифицирани ИТ експерти с най-новата защитна стена от CISCO. За по-висока ИТ сигурност. Абсолютно безкомпромисно. 

Повече сигурност с помощта на Cisco Security Report

Колко ще струва Вашата ИТ сигурност?

Това зависи до голяма степен от Вашите изисквания и нужди. Свържете се с нас,
споделете ни идеите си и ние ще Ви представим груба концепция,
както и необвързваща ценова оферта.

+359 (2) 44 10 681