Бекъп / Архивиране - пълна сигурност на данните

Бекъп / Архивиране - пълна сигурност на данните

Ефективно възстановяване на данни. Нашите ИТ специалисти консултират, проектират, имплементират и поддържат Вашата бекъп система, както на хардуерно, така и на софтуерно ниво (Veeam, DPM, Symantec Backup Exec)

Backup: консултиране и концепция

В основата на сигурността на Вашите данни стоят безупречното ИТ консултиране и оптималната бекъп концепция – съвкупност от технически и организационни мерки гарантиращи възстановяване на информацията в случай на инцидент. Нашите ИТ специалисти анализират Вашите изисквания и актуалната Ви бекъп система, предоставяйки Ви съвременни, надеждни и устойчиви решения за бекъп и архивиране.    

    

Бекъп и възстановяване на информация

Бекъп и възстановяване на информация на всички нива: нашите ИТ експерти изграждат за Вас модерни и в съответствие с редица международни стандарти и доказани практики бекъп системи, както на хардуерно ниво (виртуални инфраструктури) така и на софтуерно (Veeam, DPM, SymantecBackupExec). За пълна сигурност и без загуба на данни.

Backup / Recovery-поддръжка & SLA

Сигурността на данните и надеждността на бекъпа имат основен приоритет. Затова нашите ИТ специалисти проектират и редовно провеждат тестове за възстановяване на информацията (вкл. Disaster Recovery), както и периодично адаптират бекъп системите към новите изисквания. Нашето топ ниво на обслужване (SLA) Ви гарантира 24/7 професионална ИТ поддръжка.

Сертифицирани експерти

 

Backup / Recovery mit SymantecBackup / Recovery mit veeamDatensicherheit & Daten wiederherstellen mit Microsoft DPM

Планиране на бекъп и архивиране на данни

Нашите ИТ консултанти Ви съдействат в идентифицирането на данните които трябва да бъдат защитени (архивирани). Бекъп технологиите, носителя, локацията (бекъп в офиса и/или извън офиса), репликация в реално време както и точка и време за възстановяване (RPO/RTO) се оптимизират според Вашите нужди.  

Backup / Recovery-лицензиране

Ефективността на Вашите разходи и правната сигурност са ключов фактор в нашето лицензионно консултиране. Вие получавате най-изгодните и най-рентабилни лицензи за Backup. Само това от което наистина  имате нужда - без излишни разходи.

Производителност и ИТ сигурност

По-добра производителност и кратко време за подсигуряване и възстановяване на данните. Допълнително криптиране на информацията и трафика от и към резервните копия (бекъпа); пълна защита на данните. 

Солидни решения за надежден Backup и архивиране на данни

Backup за големи фирми и дата центрове

Най-висока достъпност (always on), виртуални инфраструктури (Data-Center-Backup), кратко време за възстановяване на данни, няколко резервни копия и репликация до много точки – за перфектна защита на данните и инфраструктурата. Оптималната концепция, опростената администрация и автоматизиране правят услугата изгодна, лесна и достъпна.

Backup за малки и средни фирми

Кратко време за бекъп и възстановяване на данните, архивиране на данни, при нужда допълнителна репликация до точки извън офиса и лесна администрация: Вашият бекъп, както и възстановяването на данни се управляват централно от нашите ИТ експерти. Ние поемаме отговорността и се грижим за сигурността на данните Ви - a Вие се концентрирате изцяло върху Вашия бизнес.

Поддържани технологии

Като официален партньор на VEEAM, ние Ви предлагаме цялостно (all-in-one) обслужване - от имплементирането и въвеждането в експлоатация до VEEAM Support (поддръжка) за цялата продуктова линия на VEEAM.

  • Veeam Availability Suite: Основни качества: High Speed Recovery, Disaster Recovery и почти непрекъснат бекъп (приблизително CDP), гарантирано възстановяване на всички файлове, апликации или услуги по всяко време, точно копие на продуктивната Ви среда (Leveraged Data), проактивен мониторинг и алармиране в случай на проблеми преди същите да са причинили щети;
  • Veeam Backup & Replication: Основни качества: High Speed Recovery и RTOs (<15 мин.), предотвратяване на загуба на данни, гарантирано възстановяване на всички файлове, апликации или услуги, автоматично тестване на бекъпа и успешното възстановяване на данни, елиминира рисковете свързани с инсталирането на приложения, промяна в конфигурацията и други тестови интервенции;
  • Veeam One: Основни качества: мониторинг и доклад за бекъпи и виртуални инфраструктури, Out-of-the-Box конфигуриран и подготвен за въвеждане в експлоатация (спестява време и пари), „Всичко-в-Едно“ решение на отлична цена;
  • Veeam Backup Essentials: Основни качества: предлага всичко необходимо (спестява време и пари) от което се нуждае една малка, до средно голяма фирма за да модернизира и защити своя виртуален дата център;
  • Veeam Management Pack for System Center: Основни качества: дълбок достъп до Вашите Hyper-V Sphere и Veeam Backup системи, подпомага вземането на ИТ решения свързани с намирането на устойчиви решения на актуални проблеми, както и идентифицирането и планирането на бъдещи изисквания към системите гарантирайки спазване на нивото на услугите (SLA) и непрекъсваемост на бизнес процесите;

Data Protection Manager (DPM) от Microsoft гарантира защитата на сървъри, компютри, различни Microsoft приложения и услуги, статуса на системите и Bare-Metal Recovery. Поддръжката и грижата за DPM бекъп системи са от дълго време част от ежедневието на нашите бекъп специалисти.

С помощта на Symantec Backup Exec Вие подсигурявате и възстановявате Вашите данни – независимо от платформата и средата: виртуална, реална (физическа машина) или cloud (облачна среда).

Колко ще струва Вашия Backup?

Това зависи до голяма степен от Вашите изисквания и нужди. Свържете се с нас,
споделете ни идеите си и ние ще Ви представим груба концепция,
както и необвързваща ценова оферта.

+359 (2) 44 10 681