ИT Мениджмънт (ITSM) съгласно ITIL методологията

IT Service Management (ITSM): без значение за кои ИТ услуги и IT frameworks става въпрос – с топ технологии и най-добри практики ние поемаме анализа, оптимизацията, проектирането и администрирането на Вашето ИТ в съответствие с утвърдени стандарти като ITIL. Това е Service Management / ИТ Мениджмънт- безкомпромисно ориентиран към Вашите цели.

Услуги

ITSM съгласно ITIL: IT Check & ИТ Одит

За нас най-добрите ИТ мениджмънт практики за компании означават правилен и цялостен анализ на Вашата ИТ система. В контекста на Вашата организация, това е многокомпонентен процес и включва проверка на разходи и ползи, ресурси, хардуер, софтуер, IT процеси, IT сигурност, протоколиране на събития и много други. В нашата работа ние следваме стриктно и последователно най-добрите практики в бранша. Ние знаем, че добрият ИТ доставчкик трябва да предлага решения, които да Ви служат оптимално.

 

Услуги за ИТ стратегия и управление на ИТ портфолио

Ние управляваме Вашата ИТ стратегия и портфолио в съответствие с най-добрите практики – от отделни процеси, хардуер и софтуер до дългосрочни и цялостни стратегии.

Това е IT Service Management от ново поколение. За устойчиви и дългосрочни ползи за Вашите стейкхолдъри.
 

Hands on IT-Service Management

Като надежден партньор в сферата на ITSM услугите, Ви подаваме ръка във всяка една ситуация. В допълнение към услуги като ИТ анализ, консултация и предложения за оптимизиране на бизнес процесите, ние се грижим и за вече внедрените процеси, освобождавайки ценни за Вас ресурси. Към това число спадат например Управление на инциденти и Service Desk / Helpdesk. Предлагаме Ви цялостна ИТ услуга – за максимална полза.
 

Допълнителна информация & услуги

ITSM съгласно стандарти като ITIL

В нашия ИТ мениджмънт ние се основаваме на утвърдени принципи от ITIL (IT Infrastructure Library) методологията. ITIL представлява съвкупност от стандарти и най-добри практики за управление на ИТ процеси и ИТ поддръжка на корпоративно ниво. За повече качество.

По-добри услуги с оптимизирани договори

Ние предлагаме обширни ресурси в ИТ мениджмънта. За нас оптимизираните разходи и ползите за Вашия бизнес са на преден план. С нашите договори ние Ви предлагаме гъвкави услуги, идеално оразмерени и съобразени според Вашите нужди.

IT Service Management от сертифициран доставчик

В Iphos IT Solutions ще намерите state-of-the-art Full-Service ИТ доставчик, който изпълнява Вашите проекти по-бързо, разходно ефективно и устойчиво.

Технологии в ИТ поддръжката & Business IT Service Management / ITSM съгласно стандарти като ITIL

ITIL ITSM проверки за повече производителност и сигурност

Ние проверяваме проактивно Вашето ИТ за произодителност, сигурност и много други. Така сериозните инциденти, проблеми и кризисни ситуации могат да бъдат предотвратени навреме.

ИТ инвентаризация за по-добър ITSM

За по-добри услуги и поддръжка ние преглеждаме цялата Ви ИТ система. Това включва преглед на Вашите активи, процеси и портфолио.

ITSM: анализ на жизнения цикъл

Ние проверяваме жизнените цикли на Вашата компания. Целта ни е да поддържаме Вашите процеси и качеството на обслужване в дългосрочен план. Идентифициране на проблеми и компромиси с качеството в най-ранен етап.

Анализ на ИТ услугите & процесите

Нашите практики се основават винаги на ITIL методологията. Ние прилагаме високите стандарти, дефинирани в библиотеката за ИТ инфраструктура (ITIL), при всеки анализ на Вашите ИТ услуги и процеси.

Законови изисквания и GDPR одити

Извършваме одити за спазване на законовите изисквания и защита на данните на Вашето ИТ в съответствие с най-добрите практики.

Анализи на риска и бъдещето

Добрият ИТ мениджмънт включва рискови и бъдещи анализи. Добрите решения поддържат устойчиво модерни процеси на обслужване и качество на услугите.

Service Desk / Helpdesk & ниво на поддръжка

Нашият Helpdesk работи с модерни технологии и предлага високо качество на обслужване. Благодарение на нашите специализирани отдели, ние покриваме всички нива на поддръжка.

ITIL Knowledge

Ние се грижим за управлението на знанието във Вашата компания. Защото добрият IT Service Management се гради върху значителна база от знания – независимо дали става въпрос за процеси свързани с компютърната поддръжка, софтуер, хардуер или друга област на ИТ услугите във Вашата компания.

ITIL Change

Ние се основаваме на стандарти като ITIL- също и в управлението на промените (Change Management). Защото промяната трябва да се приложи бързо, сигурно, без големи разходи и съпътстващи затруднения.

ITIL Управление на инциденти

Проактивни методи като постоянно наблюдение на Вашите ИТ системи улесяват инцидентната ИТ поддръжка. Ние отстраняваме проблемите незабавно и устойчиво с правилните процеси и технологии.

Иновативно консултиране

Компетентна и изчерпателна консултация в сферата на иновациите и ИТ гарантира Вашето предимство в бъдеще. В допълнение към съвременни техники, нашата ИТ консултация включва и оптимизацията на съществуващи процеси, както и много други. В този процес Вие и Вашият бизнес сте винаги на преден план.

Грижа за Вашата сигурност

За нас добрият ITSM означава и усъвършенстван Security Management. Именно в сферата на ИТ сигурността, много съвременни компании изпитват сериозни проблеми и затруднения, които могат да доведат до много високи разходи в бъдеще.

Управление на риска и веригата на доставки

Ние управляваме и калкулираме за Вас потенциални рискове и сме отговорни за Вашите доставчици на софтуер и хардуер. По този начин можете да съсредоточите ценни за Вас ресурси там където биха били по-полезни.

ITSM: Оптимизация на процеси и услуги

Благодарение на технологиите и методологиите ни за ITSM и компютърна поддръжка, ние редовно прилагаме подобрения в ИТ услугите и процесите ни.

IT Service Level Management

Ние предлагаме и управляваме всички нива на услуги с напълно автоматизирани, модерни технологии и процеси. Това е следващото поколение IT Service Level Management.

Колко ще струва Вашият IT Service Management (ITSM)?

Като устойчива компания, ние обръщаме внимание на Вашите нужди и изисквания.

Свържете се с нас, и ние ще Ви представим концепция, както и необвързваща ценова оферта.

Tel: +359 (0)2 44 10 681

E-Mail: office@iphos.bg

Компанията

Доказана интернационална компания - за най-добрите ИТ решения. Цялостни услуги в областите Компютърна поддръжка / IT / ITSM, Разработка на софтуер и Уеб приложения. По-бързо, по-компетентно, по-изгодно.

ИТ Инфраструктура

Като системен интегратор, предлагаме цялостни услуги в сферата на администрирането и поддръжката на ИТ инфраструктура. ИТ Мениджмънт / ITSM, базиран на ITIL - компютърна поддръжка, мрежи, сървъри, Linux, Windows, Exchange и др.

Разработка на Софтуер

Изработка на инидивидуализирани софтуерни решения от опитни екипи в България и Австрия. Професионално отношение към клиента и високо качество на услугите. Изработка на десктоп и мобилни приложения, интерфейси, бази данни и др.

Изработка на уеб сайтове

Изработка на уеб сайтове & уеб приложения от най-високо ниво. Максимална разходна ефективност и качество. Уеб решения в областите интранет & екстранет, изработка на уеб сайтове, онлайн магазини & електронна търговия, тарифни калкулатори, SEO & SEM и др.

Iphos IT Solutions

+359 (0)2 44 10 681

 

1618 София, бул. Цар Борис III 168, Ет. 3, Офис 33