ИТ Сигурност / Информационна сигурност - услуги от ново поколение

По-добра ИТ сигурност за Вашата компания – с цялостна и комплексна услуга за управление на сигурността: Нашите експерти покриват всичките аспекти, касаещи информационната корпоративна сигурност – от инфраструктурата до правните норми.

Услуги

Бекъп & архивиране на данни

Нашите експерти по бекъп и възстановяване на данни използват модерни и доказали ефективността си бекъп софтуер и технологии. За да сте бързо обратно в бизнеса, дори и в критични ситуации. Защото ние приемаме Вашата сигурност и информация сериозно и отговорно.

 

 

Информационна сигурност с Firewall & Antivirus

За нас най-добрите технологии в областта на иформационната сигурност са стандарт. Благодарение на цялостната ни услуга за управление на сигурността и риска получавате перфектните и индивидуалано за Вас адаптирани защитна стена с включена антивирусна защита.

Повече компютърна сигурност: мониторинг

Нашият ИТ екип следи денонощно и автоматизирано състоянието на Вашите компютърни системи и ИТ инфраструктура. Адаптивни политики за реакция гарантират идентифицирането и проследяването на заплахи за Вашата сигурност – 24/7.

Интеграция на двуфакторна автентикация

Нашите ИТ техници прилагат надеждни решения за двуфакторно удостоверяване за по-добра защита на Вашите данни. Независимо дали става въпрос за сигурността на Вашите системи с Active Directory връзка или на индивидуален софтуер с SDK връзка. Благодарение на двуфакторната автентикация чрез мобилните Ви устройства лесно и сигурно получавате достъп до данните на Вашата компания. Модерна и сигурна защита за Вас и Вашия бизнес.

Криптиране за повече корпоративна сигурност

Нашите ИТ екпсерти по сигурността конфигурират прецизно Вашите компютърни системи за още-повече защита. Предлагаме и криптиране в реално време на Вашите работни станции, мобилни телефони и лаптопи, повишавайки сигурността на информацията. За да спите спокойно.

 

Компютърна сигурност чрез Upgrading и Updating

Нашето управление на сигурността следи моментното състояние на критичен за сигурността Ви софтуер (Patch Level) и се грижи за навременната му актуализация. Вашите компютърни системи са винаги актуални и Вие не се притеснявате за пропуски или експлойти в тях.

Управление на потребители & права за достъп

Нашето управление на сигурността следи моментното състояние на критичен за сигурността Ви софтуер (Patch Level) и се грижи за навременната му актуализация. Вашите компютърни системи са винаги актуални и Вие не се притеснявате за пропуски или експойти в тях.

ИТ сигурност чрез обучение на персонала

Чрез обучения, семинари и политики на поведение ние противодействаме на външни влияния върху Вашите служители, компроментиращи Вашата информационна сигурност. Защото човешкият фактор е критичен компонент от сигурността.

Физическа защита за сигурност на информацията

Нашите ИТ специалисти по сигурността се грижат за Вашата защита всеобхватно. С това имаме предвид и огледални, взаимно контролиращи се сървърни системи. Нашите високотехнологични дата центрове в Австрия и България са с многостепенна защита от различни фактори. За най-добрата сигурност за вашите системи.

Допълнителна информация & услуги

Cisco ASA Firewall

Повече информация за новите функции & инструменти.

Сигурност за Вашите данни

Ефективно възстановяване на данни.

OPNsense Firewall

Повече сигурност с по-малко инвестиции.

All-in-One компютърна и информационна сигурност

Нашата цялостна услуга за управление на сигурността защитава интересите на Вашата компания – от информационна сигурност до правни норми, свързани с нея. Защото едно надеждно ИТ изисва много мерки – от цялата ИТ инфраструктура и софтуер до обучението на служителите.

ИТ сигурност: Прозрачна и разходно-ефективна

Нашите услуги за по-добра информационна и компютърна сигурност са абсолютно прозрачни. Експертите ни в областта изготвят за Вас оценка на риска и концепция, гарантираща максималната Ви защита – на точно определена цена.

ИТ сигурност: технически перфектна

Като експерти с богат опит в областта на информационната сигурност използваме само най-модерни технологии: интелигентни защитни стени, антивирусен и бекъп софтуер, системи за наблюдение и контрол на имейл трафика. Ние следваме международно утвърдени стандарти за сигурността в работа си. За една по-добра защита.

Модерни технологии за ИТ Сигурност

Информационна сигурност от Iphos IT Solutions - перфектната защита

Нашите висококвалифицирани ИТ експерти в сигурността защитават Вашата компания от разнородни заплахи при отлично съотношение цена / качество. Компютърна сигурност – дефинирана по нов начин.

Ние сме иновативни и с богат опит в информационната сигурност

Нашият екип от специалисти по сигурността имаше честта, съвместно с CISCO Австрия, да реализира успешно първия в Австрия и един от първите такива проекти в Европа изобщо, касаещи продуктивното внедряване на най-новото поколение защитна стена от Cisco ASA Firewall с интегрирани Firepower Services. Нашият дългогодишен клиент Observer, който е най-големият наблюдател на медиите в Австрия, е изключително удоволетворен от по-високото ниво на защита и контрол, предоставени от Cisco ASA Firepower.

 

 

Международни стандарти за управление на сигурността и риска

Ние се грижим за Вашата перфектна сигурност – чрез внедряване и стриктно следване на утвърдени международни стандарти. Към това спадат правила и политики на федералното бюро за информационна сигурност на Австрия, Европейски Регламент за защита на данните, редица ISO стандарти и др. Ние просто Ви гарантираме – абсолютна професионалност.

Топ технологии, най-добра информационна сигурност

Symantec

Cyber Security и сигурност на данните с нашите Symantec решения.

Veeam

Като стратегически партньор на Veeam заставаме зад отличните качества, предлагащи защита – Availability и Backup от следващо поколение.

Microsoft Data Protection Manager

Надеждна защита на данните в Microsoft среда с DPM. 

ESET

Като партньори на ESET, ние имаме грижата за Вашата информационна сигурност с перфектните продукти за антивирусна защита и зашита от зловреден софтуер (Malware).

Cisco ASA Firewall

Повече информационна сигурност със Cisco ASA Firewall. Нашият специализиран екип от сертифицирани Cisco експерти поема цялостното внедряване на Вашата защитна стена – от оптималната концепция до пускането в експлоатация и поддръжка. Защото за нас Вашата сигурност е от голямо значение. 

OPNsense Firewall

Информационна и мрежова сигурност от ново поколение с Open Source Firewall. Нашите експерти по ИТ сигурност интегрират OPNsense във Вашата настояща ИТ инфраструктура.

Антивирус

За нас защитата от вируси, троянци и, така познатите, червеи е неизменно условие в изграждането на добра информационна сигурност. Ние защитаваме постоянно Вашите системи срещу подобен род заплахи и интегрираме цялостна и дългосрочна концепция за ИТ сигурност.

Троянци

За корпоративната сигурност тоянските коне, злонамерен софтуер, който манипулира вашите компютри, представляват голяма заплаха. Нашата услуга за управление на сигурността Ви помага да не се оставите да бъдете манипулирани – не само чрез превантивни мерки, но и с резервни копия на данните.

Спам имейл

С помощта на комплексни и широкообхватни политики за ИТ сигурност, както и с интеграцията на модерни технологии в областта сигурност на имейл потока, предотвратяваме злонамерени имейли като спам и фишинг да достигнат изобщо до Вас и Вашия персонал. По този начин Вашата ИТ инфраструктура и Вашите служители са дългосрочно освободени от риск.

Хакерски атаки

Нашата цялостна услуга за управление на сигурността внедрява само надеждни и изпитани компоненти, като защитни стени, гарантирайки Ви устойчивост на атаки (например Bots & DDos).

Експойти (задни врати)

Не се притеснявайте за пропуски в защитата. Концепцията ни за компютърна сигурност включва задължителното контролиране и редовно актуализиране на ключов за компанията Ви софтуер или друг компонент.

Социален инженеринг

Ние обучаваме и консултираме Вашите служители, помагайки им да изградят поведенчески модели и самоконтрол – за да не бъдат обект на външна манипулация, и по този начин неволно компроментирайки Вашата корпоративна сигурност.

Кражба & Природни бедствия

Нашите ИТ специалисти по сигурността изграждат интелигентни инфраструктури. Ние наистина не можем да предотвратим появата на природно бедствие – но това няма да попречи на работата на Вашите ИТ системи. Кражба или друг род физическа интервенция в нашите дата центрове в Австрия и България е практически невъзможна. Сигурност дефинирана по нов начин.

Колко ще струва Вашата Информационна сигурност?

Това зависи до голяма степен от Вашите изисквания и нужди.

Свържете се с нас, споделете ни идеите си и ние ще Ви представим концепция, както и необвързваща ценова оферта.

Tel: +359 (2) 44 10 681

E-Mail: office@iphos.bg

Компанията

Доказана интернационална компания - за най-добрите ИТ решения. Цялостни услуги в областите Компютърна поддръжка / IT / ITSM, Разработка на софтуер и Уеб приложения. По-бързо, по-компетентно, по-изгодно.

ИТ Инфраструктура

Като системен интегратор, предлагаме цялостни услуги в сферата на администрирането и поддръжката на ИТ инфраструктура. ИТ Мениджмънт / ITSM, базиран на ITIL - компютърна поддръжка, мрежи, сървъри, Linux, Windows, Exchange и др.

Разработка на Софтуер

Изработка на инидивидуализирани софтуерни решения от опитни екипи в България и Австрия. Професионално отношение към клиента и високо качество на услугите. Изработка на десктоп и мобилни приложения, интерфейси, бази данни и др.

Изработка на уеб сайтове

Изработка на уеб сайтове & уеб приложения от най-високо ниво. Максимална разходна ефективност и качество. Уеб решения в областите интранет & екстранет, изработка на уеб сайтове, онлайн магазини & електронна търговия, тарифни калкулатори, SEO & SEM и др.

Iphos IT Solutions

+359 (0)2 44 10 681

 

1618 София, бул. Цар Борис III 168, Ет. 3, Офис 33