Системи от бази данни: модерни ИТ услуги - дефинирани по нов начин.

Цялостна услуга за системи от бази данни. Нашите ИТ експерти проектират, програмират, консолидират и поддържат бази данни на редица съвременни системи и производители. Безкомпромисно ефективни – на атрактивни цени.

Услуги

Дименсиониране на бази данни

Ефективните и производителни бази данни изискват оптимално планиране, оразмеряване и конфигурация на поддържащия ги хардуер (сървъра).

 

Анализ и дизайн на база данни

Нашите сертифицирани експерти анализират съществуващата база данни. Позовавайки се на информация от системата директно или такава предоставена от Вас и Вашият ИТ отдел, се дефинира оптималният дизайн на базата данни. Независимо дали релационни бази данни или NoSQL – ние Ви помагаме в оптималното решение.

 

Разработка на софтуер

Нашият опитен екип от специалисти поставя нови стандарти в софтуерната разработка на релационни и разпределени бази от данни: индивидуални решения и подход за максимална производителност. Като пример можем да Ви предложим имплементацията на Microsoft Access като потребителски интерфейс.

Поддръжка и upgrade на база данни

Нашите ИТ специалисти поемат текущата поддръжка и обновяване (софтуер и хардуер) на Вашите бази данни. 

 

Консолидация на бази данни

Ние оптимизираме Вашите бази данни: инвестиционно, технически и организационно. За по-ефективна работа при по-ниски разходи.

 

Импорт и експорт на данни

По-лесен старт на работния процес, с по-малко усилия – нашата ИТ услуга за импорт и експорт на данните. Бързо, без усложнения и минимални разходи.

ИТ сигурност и Business Continuity

Сигурността е приоритет. Ние се грижим за сигурността на Вашите бази данни чрез прецизно дефиниране и управление на правата на достъп. Вашият бизнес трябва да продължи да работи дори и при технически проблеми. Чрез високонадеждни cluster базирани системи от бази данни – Вашата информация е гарантирано достъпна.

 

Производителност и мониторинг

Добрите бази данни работят надеждно и бързо. Нашите ИТ специалисти оптимизират производителността на съществуващи бази данни както на сървърно, така и на софтуерно ниво (SQL Code). С помощта на постоянен мониторинг на системите идентифицираме и предотвратяваме проблеми преди да са настъпили.

 

Data Warehouse (DWH / DW) & Business Intelligence

С правилната ИТ-технология към успеха, Business Intelligence от ново поколение. В областта на Data Warehousing (DWH / DW) предлагаме автоматизиран запис на хетерогенни (разнородни) данни от различни източници в една централна база данни.

Допълнителна информация и услуги

Разработка на системи от бази данни

Надеждно съхранение на данни.

Поддържани системи бази данни

Поддържани технологии

Microsoft SQL Server (MS SQL)

Концепция, имплементиране, поддръжка: като Microsoft Gold Certified Partner Ви предлагаме цялостна професионална ИТ услуга за MSSQL. 

Oracle

Комерсиална и широко разпространена система от база данни. Предпочитана в комбинация с Java приложения, отговарящи на високи изисквания.

Postgre SQL

Висока производителност и богата функционалост. Представлява Open Source Database System, отличаваща се с оптимален Database-backend за разработчиците на софтуер.

My SQL

Максимална гъвгавост при високи изисквания: MySQL предлага както безплатна Open Source, така и комерсиална версия за различни операционни системи. Често използвана като Back-End в разработката на уеб-приложения.

IBM DB2

Релационна система бази данни от IBM, която предлага много възможности.

SQ Lite

Компактна система от бази данни, която се интегрира директно в приложенията без необходимост от класическия хост сървър. Нашите ИТ специалисти я използват в имплементацията на малки и средни.

Mongo DB

Високопроизводителна и Schema-free NoSQL Open Source база данни: често използвана от нашите софтуерни разработчици като Backend за различни масиви/набор от данни (Data Collections).

Apache Couch DB

Документноориентирана Open Source NoSQL система от бази данни за високонадеждни и бързо растящи масиви от данни.

Apache HBase

NoSQL Database System за големи масиви от данни в hadoop-Clusters среда. С помощта на интегрирането на Google Big Table системата е способна бързо и надеждно да обработва милиарди от записи. 

Cassandra

Много големи структурирани масиви от информация биват управлявани с помощта на тази система от разпределени (distributed) бази данни. Предлага висока надеждност и скалируемост.

От каква база данни се нуждаете?

Това зависи до голяма степен от Вашите изисквания и нужди.

Свържете се с нас, споделете ни идеите си и ние ще Ви представим концепция,
както и необвързваща ценова оферта.

Tel: +359 (2) 44 10 681
E-Mail: office@iphos.bg

Компанията

Доказана интернационална компания - за най-добрите ИТ решения. Цялостни услуги в областите Компютърна поддръжка / IT / ITSM, Разработка на софтуер и Уеб приложения. По-бързо, по-компетентно, по-изгодно.

ИТ Инфраструктура

Като системен интегратор, предлагаме цялостни услуги в сферата на администрирането и поддръжката на ИТ инфраструктура. ИТ Мениджмънт / ITSM, базиран на ITIL - компютърна поддръжка, мрежи, сървъри, Linux, Windows, Exchange и др.

Разработка на Софтуер

Изработка на инидивидуализирани софтуерни решения от опитни екипи в България и Австрия. Професионално отношение към клиента и високо качество на услугите. Изработка на десктоп и мобилни приложения, интерфейси, бази данни и др.

Изработка на уеб сайтове

Изработка на уеб сайтове & уеб приложения от най-високо ниво. Максимална разходна ефективност и качество. Уеб решения в областите интранет & екстранет, изработка на уеб сайтове, онлайн магазини & електронна търговия, тарифни калкулатори, SEO & SEM и др.

Iphos IT Solutions

+359 (0)2 44 10 681

 

1618 София, бул. Цар Борис III 168, Ет. 3, Офис 33