9 стъпки за успешна софтуерна разработка – важни аспекти при възлагането на проект

29.11.2017, Виена  В един дигитален свят на ожесточена конкуренция във всички бизнес области, компаниите неизбежно имат нужда от внедряване на различни софтуерни продукти поддържащи оперативната им дейност. Много фирми  прибягват рано или късно до услугите на  IT доставчик за разработка на индивидуални софтуерни продукти за нуждите им. “ Но при избора на изпълнител и в процеса на реализация на подобна софтуерна разработка обикновено възникват много препятствия.“, обяснява Кристоф Вендл, директор на международната ИТ компания – Iphos IT Solutions. “ За да помогнем на фирми, които започват с реализацията на проекти свързани с разработката на индивидуален софтуер, сме съставили за тях 9 ключови критерии или стъпки над които би трябвало да се обърне сериозно внимание. Така може много лесно да се спестят време и пари при все по-комплексните и скъпоструващи проекти свързани с изработката на софтуер.“ Основното правило гласи – който предприеме необходимите мерки още в началната фаза на проекта или дори преди започването на конкретен проект с даден изпълнител, може да се поздрави с краен успех.

Стъпка 1: Дефинирайте предварително от какво точно имате нужда

 Същественото за един успешен проект свързан със софтуерна разработка е  конкретна и ясна дефиниция на това, от  което се нуждае възложителя. При това не става въпрос да е ясна само грубата концепция. Трябва също така да се идентифицират конкретни функционалности на софтуера. “При по-обемни проекти това често се постига на общи срещи или т.нар. Workshops, при които всички участващи групи от бъдещи потребители могат да се съберат заедно“. Това помага за конкретизирането на идеи, представи и изисквания. Често е полезно да се обърнете и към професионална ИТ фирма за съдействие в изготвянето на документация съдържаща конкретна формулировка на изискванията към бъдещия продукт. Също така полезен би бил и независим ИТ консултант, който в последствие да контролира развитието на проекта. „Но най-същественото, още веднъж, е задължителното наличие на писмена спецификация на изискванията към продукта“, споделя Вендл. Това помага, както на възложителя, така и на доставчика да се минимизират забавяния в изпълнението. Трябва да се вземе под внимание и това, че колкото по-неясна е предварителната спецификация на софтуерното задание, толкова повече ще се увеличат и съпътстващите разходи.“

Стъпка 2: Включете бъдещите потребители в концепцията

 „Мениджмънта познава пазара. Но, въпреки това, групата от потребители, която реално по-късно ще работи със софтуера би трябвало да бъде въведена в изработката на концeпцията. Това е така, защото оперативната  и всекидневна дейност имат специфични изисквания към софтуера“, твърди  Вендл. “Само по този начин може да се гарантира оптималната работа с продукта и да се постигне по-широка приемственост от потребителите. Не е рядкост провалът на подобни софтуерни проекти, само защото в последствие те не биват приети от хората за които са предназначени.

Стъпка 3: Обмислете всички, ама наистина всички разходи

Да си наясно с всички разходи означава да се обмислят и калкулират не само преките разходи свързани с процеса на програмиране: средната продължителност на живота на един софтуер обикновено е няколко години. През това време се появяват много допълнителни разходи за техническа поддръжка, различни подобрения и разширения. Трябва да се помисли също за дългосрочната надеждност и експлоатация на програмата.  Ако в бъдеще тя работи безпроблемно, лесно се поддържа и е стабилна, то тогава  могат да се спестят много допълнителни инвестиции. “Основите на тази цел са заложени още на етап концепция на проекта“, споделя опита си Вендл. “Към това се причисляват аспекти като използването на Open Source компоненти, които се актуализират редовно, една лесна за поддръжка, чиста и разшируема програмна архитектура, удобната скалируемост и дългосрочна стабилност на софтуера и още много други. Един сериозен доставчик уведомява клиента за тези аспекти още в офертата или най-малкото при  проявен интерес от страна на клиента.

Стъпка 4: Проверете за препоръки и сертификати на изпълнителя

Доставчикът на ИТ услуги трябва да може да представи достоверни компетенции от подобни проекти в областта на софтуерната разработка. Ако компанията разработчик на софтуер притежава вече опит в бранша, то това би имало положително въздействие. И поради тази причина фирмите възложители би трябвало да обръщат повече внимание на препоръки от други клиенти на фирмата изпълнител и да ги проучи внимателно чрез телефонни обаждания или други комуникационни канали. При по-комплексни проекти това би могло да се изплати бързо. Сертификатите на един IT доставчик могат да бъдат също и доказателство за качеството на софтуерната разработка.

Стъпка 5: Планирайте вътрешните ресурси

При един проект свързан с разработка на софтуер от централно значение е идентифицирането и връзката с отговорен ръководител на проекта от страна на възложителя. За да се спази графика и да се изпълнят коректно изискванията трябва решенията и комуникацията да бъдат ефективни. Доста често в практиката се подценява планирането на вътрешни ресурси от страна на възложителя. Към това число наред със съвместната работа на изпълнител и възложител по концепцията спадат и дейности като тестване и внедряване, които непременно трябва да се плануват предварително.

Стъпка 6: Започнете с основните функционалности

Когато се пристъпи към планиране, разработка и внедряване на един софтуерен продукт, трябва да се цели максимално кратък срок на ROI (възвращаемост на направените инвестиции). “По принцип с клиентите се опитваме да плануваме така наречената пътна карта. Ако централните елементи (функционалности) на софтуерния продукт бъдат с приоритет при поръчката, то много по-бързо ще се достигне до необходимата възвращаемост на направените инвестиции“,  твърди Вендл. “Основният въпрост тук е коя е най-малката работеща и приложима версия на един софтуер, която носи със себе си и съответната добавена стойност, полза и възвращаемост за клиента. Това спомага също така бързо и лесно да се получи и обратна връзка от потребителя на софтуерния продукт.  Така получената информация  може целенасочено да се вгради в следващите версии на продукта.  По-лесно могат да се предвидят  разходите и необходимото време за имплементация – увеличавайки  шанса на проекта да бъде успешен.

Стъпка 7: Следвайте реалистичен график

Сериозният разработчик на софтуер винаги има график на изпълнение в своята оферта“, разяснява Вендл. „Той съдържа не само разработката на софтуерните компоненти. Фазите на тестване и внедряване на продукта при възложителя трябва също да бъдат включени“.  Трябва да се вземат под внимание и времето необходимо за тестване от страна на изпълнителя,  както и времето инвестирано в комуникация и организационна дейност. И на последно място трябва да е сигурно, че новата програма отговаря на изискванията. Един такъв реалистичен график, който включва подобни фази е важен за всички участници. Препоръчително е важните междинни етапи да бъдат регламентирани в договора за изпълнение още в самото начало.

Стъпка 8: Предварително изготвяне на Wireframes от изпълнителя

„Wireframes“ са интерактивни, графични модели на потребителския интерфейс на софтуера.
Потребителският интерфейс (GUI) е допирната точка между възложителят и бъдещите потребители. С помощта на Wireframes стават „ясни“ функциите и процесите на софтуера.  Грубият Wireframe трябва да бъде изготвен още в концепционната фаза, преди да е започнало същественото програмиране. Така бъдещите групи потребители могат предварително да добият първи впечатления от потребителския интерфейс и функционалните възможности на софтуера. Евентуални корекции на потребителския интерфейс на ранен етап е все още лесно реализируемо и евтино“ съветва Вендл. “Всичко това спестява много време и пари на един по-късен етап.

Стъпка 9: Водете писмена комункация с доставчика

В полза, както на възложителя, така и на доставчика е цялата комуникация относно важните решения по проекта да бъде писмена.Това обхваща съхраняване на съответните мейли и изготвянето на протоколи след срещи и телефонни разговори. Двете страни трябва да одобрят тези писмени документи. Така могат да бъдат избегнати недоразумения, забавяне в графика и разочарования.

a

Източник на текст и връзки

[Вътрешни източници на компанията]

www.iphos.bg/разработка-на-софтуер/

Най-нови публикации

Tag-Cloud

2-факторна автентикация (1) AI (2) Artificial Intelligence (2) DMS (1) Endpoint решения за сигурност (1) Enterprise Search (3) ESET (2) ESET Gold Partner (2) EU GDPR (3) GDPR (2) Helpdesk софтует (1) IT No-Gos за фирми (1) Machine Learning (2) searchIT (3) Ticketing системи (1) WLAN криптиране (1) WLAN сигурност (1) Абонаментна компютърна поддръжка (2) База данни (1) Бизнес решение за мрежова сигурност (2) Защита от Malware (3) Защита от Ransomware (3) ИТ аутсорсинг (1) ИТ инфраструктура (8) ИТ поддръжка (6) ИТ разходи (2) ИТ сигурност (9) Практически ИТ съвети за компании (1) Практически съвети за фирми (5) Регламент за защита на личните данни (2) Спазване на GDPR (2) двуфакторна автентикация (1) ден на системния администратор (1) защита от зловреден софтуер (2) защита от рансъмуер (1) изкуствен интелект (2) кибератака (1) компютърна поддръжка (4) корпоративна търсачка (4) корпоративно търсене (2) криптиране на данни (1) най-добрата защита от вируси (1) нефукциониращо търсене в Outlook (1) разработка на софтуер (3) система за управление на документи (1)

Искате ли да получите оферта?

Информирайте ни за вашите изисквания, спиделете ни вашите идеи и един от нашите служители ще ви даде първоначална консултация.

След това ще Ви представим груба концепция, както и необвързваща ценова оферта.

Tel: +359 (0)2 44 10 681

E-Mail: office@iphos.bg

15 + 14 =

Компанията

Доказана интернационална компания - за най-добрите ИТ решения. Цялостни услуги в областите Компютърна поддръжка / IT / ITSM, Разработка на софтуер и Уеб приложения. По-бързо, по-компетентно, по-изгодно.

ИТ Инфраструктура

Като системен интегратор, предлагаме цялостни услуги в сферата на администрирането и поддръжката на ИТ инфраструктура. ИТ Мениджмънт / ITSM, базиран на ITIL - компютърна поддръжка, мрежи, сървъри, Linux, Windows, Exchange и др.

Разработка на Софтуер

Изработка на инидивидуализирани софтуерни решения от опитни екипи в България и Австрия. Професионално отношение към клиента и високо качество на услугите. Изработка на десктоп и мобилни приложения, интерфейси, бази данни и др.

Изработка на уеб сайтове

Изработка на уеб сайтове & уеб приложения от най-високо ниво. Максимална разходна ефективност и качество. Уеб решения в областите интранет & екстранет, изработка на уеб сайтове, онлайн магазини & електронна търговия, тарифни калкулатори, SEO & SEM и др.

Iphos IT Solutions

+359 (0)2 44 10 681

 

1618 София, бул. Цар Борис III 168, Ет. 3, Офис 33