Разработчикът на бази данни Любомир Иванов: за пътя от клиентската заявка до готовия продукт

Разработването на бази данни в днешно време е процес от изключителна важност за компаниите и предприятията. От тях се възползват, както множество бизнес приложения, така и фирмени уеб-страници, CRM и ERP системи, разчитащи за основа именно на тях. Респективно високо е и търсенето компетентни кадри в тази сфера. Основание, достатъчно, че нашият редактор Кача Нариманидзе да покани главният ни разработчик Любомир Иванов на интервю, за да даде представа за типичния процес на разработване – от запитването на клиента до доставката на крайния продукт. Защото от опит знаем, че добрата ориентацията в коя и да е ситуация помага да се спестят усилия и пари.

Кача Нариманидзе: Здравейте, г-н Иванов. Вие винаги казвате: „Късметът на разработчика на бази данни е в добре разработената спецификация“. Какво искате да кажете с това?

Любомир Иванов: Казвайки това, аз имам предвид, че често запитванията на клиентите ни са неточни. Въпросът „Какво струва дадена клиентска база данни?„, има твърде много отговори. А без точна спецификация за нея, като напр. за какво тя е необходима, ние трудно можем да дадем надеждна оценка на разходите по разработването й. В случая, аз като разработчик трябва първо да умее да разграничавам и задавам точните въпроси. В редки случаи при нас идват фирми, които вече имат изградената спецификация предварително, която подробно описва тези неща. Това ускорява целия процес на договорка, а оттам и развитието значително. 

Кача Нариманидзе: Сиреч, компаниите следва най-напред да знаят точно, от какво имат нужда при първото запитване? 

Любомир Иванов: Би било идеално, да. Но в случая никой не изисква това. Обикновено определяме важните неща заедно с клиента, преди да върнем оферта към запитването от негова страна. Това включва, за какви данни става дума, къде и как се съхраняват те в момента, какви са целите, изискванията и функциите на бъдещата база данни, съществува ли налична инфраструктура, и има ли предпочитани за имплементация от него технологии. Ако краткият разговор по темата е недостатъчен, ние също правим концептуални семинари. В тях предварително развиваме важните неща заедно с клиента.
След като по-голяма част от разходите по разработването на една база данни произтичат от разходи за персонал, сериозната оферта изисква точно дефиниране на това, какво точно е необходимо да е реализирано в крайния продукт.

Кача Нариманидзе: Значи ли това, че преди да бъде отправена оферта към запитването на даден клиент, вие вече знаете всички негови изисквания към желаната от него база данни?

Любомир Иванов: Общо взето, да – достатъчно добре, за да бъде отправената от нас оферта точна и надеждна. От една страна изискваме информация относно основните отправни точки и важни ключови аспекти от стандартен характер. От друга страна разбира се, всеки проект има своите особености, като скорост, интерфейс, цел и прочее.
Различна е и началната позиция на всеки един клиент. Някои вече разполагат с няколко налични бази данни, от които данните следва да бъдат обединени в централна база данни. Други искат да развият напълно нова система, към която се отнасят всички специфични характеристики и цели, тясно свързани със съответната индустрия. Преди разработката на крайният продукт за клиента, всички тези аспекти биват съблюдавани от нас по релевантен за целта начин.

Кача Нариманидзе: Значи ли това, че клиентът прави добро на себе си, когато разработи нужната спецификация?

Любомир Иванов: [смее се] В известен смисъл, да. След успешното възложение на даден проект към нас, моят екип работи по още по-подробен анализ и доразвитие на клиентската концепция. Това включва създаването на т.нар. спецификация на крайния продукт. Тя включва и описва задължителните изисквания на клиента, заложени при разработването на дадената база данни. Това могат да бъдат примерно функции или технологии, графики, скици на структурата на данните и цялостната система, използваният софтуер от трети страни, както и съществуваща необходима инфраструктура за функционирането й, като сървъри например. Съответно, спецификацията действително се използва като вид договорна основа. Така всеки знае в подробности услугите и изискванията, които трябва да бъдат предоставени – и може да претендира за това основателно. 

Кача НариманидзеЗначи ли това, че правилно написаната спецификация на дадената база данни, желана от клиента, е нещо като взаимна застраховка?

Любомир Иванов: Определено! Съответно, преди да започнем работа по нея, функционалната спецификация следва да е предварително потвърдена от него и приета. Процес, базиран на обратна връзка с нашите клиенти, където, въз основа на идеи и желания от тяхна страна, се дефинира регламента на кооперацията помежду ни, докато нещата станат, както трябва.

 

Кача Нариманидзе: Добре, да кажем, че в процеса на работа, клиентът открие, че се нуждае от още една важна функция. Приложима ли е такава в един по-късен етап на разработка?

Любомир Иванов: При нас клиентът винаги е цар. Ето защо той може, разбира се, да поръча или променя компоненти дори по време на текуща разработка. Но и в тази фаза важи правилото за нас – изразят ли се сериозни желания за промени, тях най-напред ще ги опишем и документираме, като след това клиента следва отново да ги потвърди. Така избягваме недоразуменията и несъответствията, което при сложни и комплексни проекти улеснява комуникация и за на двете страни.

Кача Нариманидзе: В такъв случай, от съществено значение за клиента е и контрола по качеството на създадения от вас продукт, или бъркам? Използвате ли и спецификациите за тази цел?

Любомир Иванов: Да, разбира се. Като изпълнител на клиентската заявка, ние трябва да докажем качествено изпълнението според изискванията му. Тъй като наред с базите данни сме силни и в програмирането, за целта ние използваме автоматизирано тестване в нашите среди за разработка. Принципно, това са малки програми, които проверяват напълно автоматично, дали основните компоненти – особено в кооперация – работят правилно. Разбира се, определени функции ние тестваме ръчно, като напр. програмните и потребителски интерфейси и прочее функционалности от решаващо значение. Не на последно място, решаващ фактор за качеството, което предлагаме, са и сертификациите, с които нашите специалисти разполагат. Така, използвайки доказани стандартизирани процедури, ние постигаме оптимална функционалност за сравнително кратко време.

Финалната стъпка в целия този процес, е имплементацията на базата данни на място при клиента. Тя минава през няколко етапа и е от особена важност за успешния край на проекта. Това включва инсталиране и интегриране на базата данни в системите на клиента, което включва експортиране на съществуващите данни и импортирането им в новата база данни. При големи проекти, където ръчното копиране не е възможно, програмираме директно за целта направо собствен интерфейс.

Кача Нариманидзе: А какъв e случаят, при който ръчното копиране на съществуващите данни се явява невъзможно?

Любомир Иванов: О, това се случва често. В международните организации често има много големи и широко разклонени структури от данни. Обичаен пример за това са корпоративните уеб-страници, които често могат да се състоят от хиляди подстраници. Нещо невъзможно да бъде осъществено от някой ръчно. В допълнение, съществуващите данни често имат дубликати, които по един или друг начин следва да бъдат почистени и прехвърлени към формата на новата база данни. Не на последно място, при желание на клиента, ние провеждаме и тематични курсове за обучение на персонала. Стараем се да правим нещата така, че максимално да изключим възможността за проблеми при оперативни грешки от страна на клиента. Въпреки това, клиентът трябва е в състояние да работи със своята база данни ефективно. Не на последно място, разбира се, предлагаме и възможност за постоянна абонаментна поддръжка, която гарантира бързото коригиране на възникналите с базата данни нередности и постоянната актуална функционалност на софтуера.

Кача НариманидзеГосподин Иванов, благодаря ви за времето, през което ни позволихте да ви изведем от вашия свят на бази данни.

Интервюто бе проведено от Кача Нариманидзе , News Assistant & Blogger в Iphos IT Solutions GmbH – Wien

a

Източник на текст и връзки

[Вътрешни източници на компанията]

iphos.bg

 

Най-нови публикации

Tag-Cloud

2-факторна автентикация (1) AI (2) Artificial Intelligence (2) DMS (1) Endpoint решения за сигурност (1) Enterprise Search (3) ESET (2) ESET Gold Partner (2) EU GDPR (3) GDPR (2) Helpdesk софтует (1) IT No-Gos за фирми (1) Machine Learning (2) searchIT (3) Ticketing системи (1) WLAN криптиране (1) WLAN сигурност (1) Абонаментна компютърна поддръжка (2) База данни (1) Бизнес решение за мрежова сигурност (2) Защита от Malware (3) Защита от Ransomware (3) ИТ аутсорсинг (1) ИТ инфраструктура (8) ИТ поддръжка (6) ИТ разходи (2) ИТ сигурност (9) Практически ИТ съвети за компании (1) Практически съвети за фирми (5) Регламент за защита на личните данни (2) Спазване на GDPR (2) двуфакторна автентикация (1) ден на системния администратор (1) защита от зловреден софтуер (2) защита от рансъмуер (1) изкуствен интелект (2) кибератака (1) компютърна поддръжка (4) корпоративна търсачка (4) корпоративно търсене (2) криптиране на данни (1) най-добрата защита от вируси (1) нефукциониращо търсене в Outlook (1) разработка на софтуер (3) система за управление на документи (1)

Искате ли да получите оферта?

Информирайте ни за вашите изисквания, спиделете ни вашите идеи и един от нашите служители ще ви даде първоначална консултация.

След това ще Ви представим груба концепция, както и необвързваща ценова оферта.

Tel: +359 (0)2 44 10 681

E-Mail: office@iphos.bg

6 + 13 =

Компанията

Доказана интернационална компания - за най-добрите ИТ решения. Цялостни услуги в областите Компютърна поддръжка / IT / ITSM, Разработка на софтуер и Уеб приложения. По-бързо, по-компетентно, по-изгодно.

ИТ Инфраструктура

Като системен интегратор, предлагаме цялостни услуги в сферата на администрирането и поддръжката на ИТ инфраструктура. ИТ Мениджмънт / ITSM, базиран на ITIL - компютърна поддръжка, мрежи, сървъри, Linux, Windows, Exchange и др.

Разработка на Софтуер

Изработка на инидивидуализирани софтуерни решения от опитни екипи в България и Австрия. Професионално отношение към клиента и високо качество на услугите. Изработка на десктоп и мобилни приложения, интерфейси, бази данни и др.

Изработка на уеб сайтове

Изработка на уеб сайтове & уеб приложения от най-високо ниво. Максимална разходна ефективност и качество. Уеб решения в областите интранет & екстранет, изработка на уеб сайтове, онлайн магазини & електронна търговия, тарифни калкулатори, SEO & SEM и др.

Iphos IT Solutions

+359 (0)2 44 10 681

 

1618 София, бул. Цар Борис III 168, Ет. 3, Офис 33