8 съвета за компютърна ИТ поддръжка: правилният договор за абонаментна компютърна поддръжка

8 съвета за компютърна ИТ поддръжка: правилният договор за абонаментна компютърна поддръжка

8 съвета за компютърна ИТ поддръжка: правилният договор за абонаментна компютърна поддръжка ИТ поддръжката (ИТ мениджмънта), която включва както компютърната поддръжка, така и поддръжката и управлението на цялата ИТ инфраструктура (сървъри, мрежи), ИТ услугите и ИТ...