Виртуализация с Hyper-V, Xen, ESX, KVM, Proxmox

Виртуализация с Hyper-V, Xen, ESX, KVM, Proxmox

Нашите сетифицирани ИТ експерти виртуализират Вашата ИТ инфраструктура - по-ниски разходи при повече производителност, по-голяма надеждност и скалируемост. Нашите решения за виртуализация и консолидация на сървъри намаляват вероятността за грешки и улесняват управлението и поддръжката - за едно по-ефективно ИТ.

Анализ и проектиране на виртуализация

Нашите ИТ експерти мигрират и виртуализират Вашите сървъри изключително прецизно. Резултатът е: оптимално оразмерени виртуални машини които покачват ефективността - разходи, производителност, ресурси, скалируемост, надеждност, администриране и поддръжка биват оптимизирани с помощта на правилните решенията за виртуализация.

Внедряване на виртуализацията

Ние внедряваме съгласно най-добрите практики виртуалната среда във Вашата действаща ИТ инфраструктура - бързо, ефективно и надеждно. Залагаме на богат опит във виртуализирането на сървъри и десктопи, потребителски приложения и ресурси. Защото нашите ИТ услуги се базират на цялостност и устойчивост. 

Поддръжка и мониторинг

 

Нашите сертифицирани ИТ експерти се грижат за непрекъсваемостта на бизнеса Ви. Стратегическо планиране, превантивен мониторинг и поддръжка на Вашата виртуална ИТ инфраструктура - ние сме Винаги до Вас. Виртуализация, такава каквато я искате - разходно-ефективна и високо технологична - сигурност и устойчивост за бизнеса Ви.

Платформи за виртуализация от ново поколение (Hyper-V, Xen, ESX & KVM) и високо ниво на обслужване - разходна ефективност и надеждност

 

Microsoft Hyper-VCitrix Xen ServerVMWare ESXILinux KVM

Ново поколение ИТ услуги за виртуализация & сторидж

Тясната свързаност на платформите за виртуализация с лежащия в основата им централен сторидж е от ключово значение за безпроблемната и бърза работа на виртуалната ИТ инфраструктура. Нашите сторидж решения и конфигурации се основават на дългогодишен опит и са гарант за надеждност и оптимална използваемост на ресурсите

Citrix XenServer - оптималното Open-Source решение за крайни потребители

Управлението на виртуална облачна, сървърна и десктоп ИТ инфраструктура е лесно като детска игра с Citrix. С помощта на XenServer можете да виртуализирате сложни и мащабни ИТ ресурси, като същевременно голяма част от управлението е автоматизирано: контролирайте ефективно ИТ процесите, като покачите гъстотата на виртуалните машини, опростите операциите към сториджа и внесете повече сигурност във виртуалните мрежи. Просто и лесно.

Microsoft Hyper-V - Виртуализация и облачни решения на корпоративно ниво

Покачете ефикасността и гъвкавостта на Вашaта ИТ инфраструктура с избора на технологията за виртуализация от Microsoft Hyper-V. Понижете разходите си чрез консолидиране на още повече Workload (оперативен софтуер и приложения) върху по-малко сървъри и чрез повишена гъвкавост и управление на ресурсите. Допълнително към класическите функции на виртуална платформа, Hyper-V Ви предлага още много функционалности и разходна ефективност в сферата на облачните решения.

Колко ще струва Вашата сървърна виртуализация?

Това зависи до голяма степен от Вашите изисквания и нужди. Свържете се с нас,
споделете ни идеите си и ние ще Ви представим груба концепция,
както и необвързваща ценова оферта.

+359 (2) 44 10 681