Системи от бази данни

Системи от бази данни: модерни ИТ услуги - дефинирани по нов начин.Цялостна услуга за системи от бази данни. Нашите ИТ експерти проектират, програмират, консолидират и поддържат бази данни на редица съвременни системи и производители. Безкомпромисно ефективни –...
Разработчикът на бази данни Любомир Иванов: за пътя от клиентската заявка до готовия продукт

Разработчикът на бази данни Любомир Иванов: за пътя от клиентската заявка до готовия продукт

Разработчикът на бази данни Любомир Иванов: за пътя от клиентската заявка до готовия продукт Разработването на бази данни в днешно време е процес от изключителна важност за компаниите и предприятията. От тях се възползват, както множество бизнес приложения, така и...