Виртуализация

Виртуализация с Hyper-V, Xen, ESX, KVM, ProxmoxНашите сетифицирани ИТ експерти виртуализират Вашата ИТ инфраструктура – по-ниски разходи при повече производителност, по-голяма надеждност и скалируемост. Нашите решения за виртуализация и консолидация на сървъри...
Невронни мрежи – история, развитие и възможни приложения за бизнеса

Невронни мрежи – история, развитие и възможни приложения за бизнеса

Невронни мрежи – история, развитие и възможни приложения за бизнеса Ако в днешно време в редица области научната фантастика e почнала да става реалност, то това не е без участието на т.нар. невронни мрежи и тяхното приложение в множество технологични сфери....