Облачни решения за сътрудничество, комуникация и споделяне на файлове

По-добрата бизнес комуникация – ние изграждаме Вашия корпоративен частен облак (Private Cloud). Ефективна съвместна работа, сигурно споделяне на файлове и GDPR регулаторна съвместимост с мощни Enterprise Collaboration решения. Лесно и достъпно от всяка точка.

Услуги

Консултиране File Sharing & Enterprise Collaboration

Консултиране, което работи за Вас. Нашите технологични решения и инструменти за съвместна работа Ви дават много възможности.  Независимо дали става въпрос за сътрудничество и комуникация с помощта на множество онлайн приложения в самата организация или за предоставянето на GDPR регулаторно съвместими системи за документооборот и споделяне на файлове с Ваши клиенти – ние сме тук, за да Ви помогнем в избора на оптималното решение.

Концепция & внедряване

Ние планираме и внедряваме Вашето решение за съвместна работа, комуникация и споделяне на файлове както в частен облак, така и в публичен такъв. Благодарение на богатия ни опит и компетентност в областта на ИТ инфраструктурата и софтуерната разработка получавате оптимално адаптирани за Вас облачни услуги за Enterprise Collaboration. Безпроблемна интеграция във Вашата действаща ИТ инфраструктура.

 

Изработка на допълнителни приложения и надстройки

Нашите онлайн решения за съвместна работа, комуникация и споделяне на файлове предлагат висока гъвкавост и много възможности. Към това спадат електронна поща, управление и споделяне на контакти и календари, телефонни разговори, чат и уеб конферентни връзки, както и много други инструменти за съвместна работа. Нашите софтуерни разработчици внедряват за Вас и нови, индивидуални функционалности, тогава, когато Вашият бизнес го изисква.

 

Индивидуални интерфейси за по-добра интеграция

Специфичният бизнес има и специфични изисквания относно интеграцията на облачни технологии в действащата ИТ инфраструктура. Ние се грижим за максималната приемственост на нашите продукти – за да могат Вашите служители и клиенти да разчитат на удобни и сигурни корпоративни облачни услуги за съхранение, съвместна работа и комуникация.

 

Контрол на достъпа до споделени файлове

В съвместната работа и онлайн споделянето на файлове както между Вашите служители, така и с клиенти и партньори е важно да знаете кой и до каква информация има достъп. Ние предлагаме лесна система за контрол и управление на достъпа до информацията, както и проследяване на нейното ползване. Регулаторно съвместими решения с GDPR.

 

Брандирано облачно пространство

За да подчертаем идентичността на Вашата компания интегрираме в нашите решения за съвместна работа, споделяне на файлове и комуникация Вашия индивидуално брандиран корпоративен дизайн. Бъдете различни и правете впечатление  пред  клиенти, бизнес партньори и доставчици.

 

Сигурен & надежден частен облак

Ние се грижим както за сигурността, така и за бекъпа на Вашите Enterprise File Sharing & Collaboration облачни услуги.  Висока надеждност с постоянен мониторинг, редовни системни актуализации, бекъп и Disaster Recovery планове. Регулаторна съвместимост с регламента за защита на личните данни (GDPR). 

 

Разшируемост на Вашето решение за съвместна работа и споделяне

Разшируемостта е важен критерий в избора на онлайн решение за съвместна работа, файл хостинг и комуникация. Всички наши предложения са високо достъпни системи и предлагат неограничена, разходна ефективна разшируемост на пространството за съхранение на данните – тогава, когато имате нужда.

 

Поддръжка на облачни решения за съвместна работа и съхранение

Нашите ИТ експерти Ви предлагат организационно и технологично оптимизирани високи нива на обслужване (SLA) на Вашия частен облак и облачни услуги. Модулно изградена абонаментна ИТ поддръжка, конкретно според Вашите нужди.

 

Допълнителна информация & услуги

Nextcloud

Повече за споделянето на файлове.

Облачни технологии за сътрудничество и съхранение на данни

Ние улесняваме Вашата съвместна работа!

Много възможности за повече продуктивност

„Онлайн сътрудничество и съвместна работа“ може да означава много неща, но най-ценните качества на едно такова решение са ниската му цена и постигането на конкретните цели, поради което е внедрено. Високата функционалност, адаптивност и разходна ефективност на нашите решения за съвместна работа, съхранение и споделяне на файлове се дължи на успешната комбинация от Open Source и Enterprise технологии заедно с нашия богат опит в сферата на ИТ и софтуерната разработка. Нашите облачни решения, независимо дали в частния или публичен облак,  Ви дават възможност за по-добро вътрешно взаимодействие, като същевременно отговарят на всички регулаторни изисквания (GDPR) в комуникацията с клиенти и партньори. Сигурно и надеждно управление на формуляри, фактури, поръчки. Стандартизиране на процеси, интеграция в различни файлови системи, бизнес софтуер и бази данни.

Регулаторна съвместимост с регламента за защита на личните данни (GDPR)

С нашите решения за сътрудничество, комуникация и споделяне на файлове, получавате не само висока информационна сигурност, но и отговаряте напълно на всички изисквания на регламента за защита на личните данни (GDPR).  Това включва множество мерки за сигурност като използването на сертификати (електронни подписи), контрол на достъпа, криптиране на данните,  потвърждаване на идентичността, система за отчет и мониторинг, система за предупреждение, политики за заличаване на данни и цялостна интеграция в действащите практики, касаещи ИТ сигурността във Вашата организация. GDPR изисквания като издаване на потвърждение, справка и извлечение са също така спазени. За да сте сигурни в бъдещето.

Enterprise File Sharing & Collaboration - модерни технологии за споделяне на файлове и онлайн сътрудничество

Nextcloud

Цялостна интеграция на Nextcloud базирани облачни решения.  Това включва инсталация и конфигурация на NextCloud, внедряване на клиентски софтуер, инсталация и конфигурация на индивидуални Nextcloud приложения и функционалности, конфигурация на ИТ инфраструктурата, поддръжка, пачове и актуализация. Също така Ви предлагаме разработка на индивидуален софтуер като Nextcloud приложения и допълнителни функционални изисквания.

Owncloud

Ние внедряваме Owncloud базирани решения за онлайн споделяне на файлове и документи.  Ние се грижим за прозрачната интеграция с Вашате действаща ИТ инфраструктура,  Owncloud клиенти и Owncloud приложения.

Покрити GDPR изисквания относно онлайн сътрудничество и споделяне

Ние планираме, конфигурираме и внедряваме Вашето решение за сътрудничество, комуникация и споделяне на файлове, напълно отговарящо на изискванията на GDPR.

 • Защита на данните на етап проектиране и по подразбиране (by Design & by Default)
 • Предварителна конфигурация на системата гарантираща сигурността на данните и клиентите (Чл. 25)
 • Висока сигурност на обработването, криптиране на личните данни и псевдонимизация (чл. 32, т.1а)
 • Високо ниво на защита на информацията във Вашето решение за онлайн сътрудничество (чл. 5. т.32)
 • Висока степен на (автоматизирано) управление на сигурността (чл. 32)
 • По-добро управление на риска,  директно прилагане на механизми за сигурност (чл. 32, т.1а)
 • Изключително устойчиви на натоварване решения за съвместна работа и комуникация (чл. 32)
 • Бекъп и възстановяване: способност за своевременно възстановяване на наличността и достъпа до личните данни в случай на физически или технически инцидент (чл. 32, т.1в)
 • Покрива изисквания относно документация и регистри на дейностите по обработването (чл. 30, 83, т.4а)
 • Уведомяване в случай на нарушение на сигурността на личните данни (чл. 33, 34 & 36)
 • Техническа съвместимост с изискванията относно отчетност на дейностите

Колко ще струва Вашето облачно решение за сътрудничество, комуникация и споделяне на файлове?

Това зависи до голяма степен от Вашите изисквания и нужди.

Свържете се с нас, споделете ни идеите си и ние ще Ви представим концепция,
както и необвързваща ценова оферта.

Tel: +359 (2) 44 10 681

E-Mail: office@iphos.bg

Компанията

Доказана интернационална компания - за най-добрите ИТ решения. Цялостни услуги в областите Компютърна поддръжка / IT / ITSM, Разработка на софтуер и Уеб приложения. По-бързо, по-компетентно, по-изгодно.

ИТ Инфраструктура

Като системен интегратор, предлагаме цялостни услуги в сферата на администрирането и поддръжката на ИТ инфраструктура. ИТ Мениджмънт / ITSM, базиран на ITIL - компютърна поддръжка, мрежи, сървъри, Linux, Windows, Exchange и др.

Разработка на Софтуер

Изработка на инидивидуализирани софтуерни решения от опитни екипи в България и Австрия. Професионално отношение към клиента и високо качество на услугите. Изработка на десктоп и мобилни приложения, интерфейси, бази данни и др.

Изработка на уеб сайтове

Изработка на уеб сайтове & уеб приложения от най-високо ниво. Максимална разходна ефективност и качество. Уеб решения в областите интранет & екстранет, изработка на уеб сайтове, онлайн магазини & електронна търговия, тарифни калкулатори, SEO & SEM и др.

Iphos IT Solutions

+359 (0)2 44 10 681

 

1618 София, бул. Цар Борис III 168, Ет. 3, Офис 33