Microsoft Dynamics CRM / CRM Online

Microsoft Dynamics CRM / CRM Online

Ефективно управление на взаимоотношенията с клиентите - нашите CRM експерти планират, внедряват, адаптират и поддържат Вашата CRM система.

Концепция на CRM

Ефективно управление на взаимоотношенията с клиентите с помощта на Microsoft Dynamics CRM: Нашите CRM експерти Ви помагат в концепцията при планиране и внедряване на Microsoft Dynamics CRM. За нас това означава създаването на перфектното решение за Вас, било то On Premise (инсталация на локални сървъри) или Online (в облака).

Интегриране на CRM

Нашите CRM експерти имплементират и внедряват цялостно завършена Вашата Online CRM / Dynamics CRM система, предоставяйки Ви я готова за работа. За да поддържате продуктивна работата на бизнеса Ви от първия ден.

Настройки и поддръжка (SLA)

Допълнителни корекции и настройки на Вашата Microsoft CRM система. Гъвкавост, адаптивност и ефективност при управлението на бизнес процесите Ви. Тъй като ние гарантираме дългосрочна устойчивост и приемственост, предлагаме абонаментна поддръжка на Micorosoft Dynamics CRM със споразумение за ниво на обслужване (SLA).

 

Microsoft CRM aus der CloudMicrosoft Gold Certified Partner

Достъп навсякъде по всяко време – Microsoft CRM от облака

Вашето MS Dynamics CRM решение предоставя достъп до управлението на взаимоотношенията с клиентите - по всяко време и на всяко място. Защото Dynamics CRM е онлайн услуга: Вашият екип по продажби може да следи, анализира и редактира дейността, данните и статистиките - в реално време и от всякъде.

Ефективна работа - интеграция на CRM в Exchange

Нашите ИТ специалисти реализират прозрачната интеграция на Dynamics CRM С имейл клиента на Microsoft Outlook. Увеличете производителността на маркетинга и продажбите чрез достъп до MS Dynamics CRM директно през Outlook, синхронизиране на контактите, проследяване на имейлите и улеснено търсене на информация. 

Колко ще струва Вашата Dynamics CRM система?

Това зависи до голяма степен от Вашите изисквания и нужди. Свържете се с нас,
споделете ни идеите си и ние ще Ви представим груба концепция,
както и необвързваща ценова оферта.

+359 (2) 44 10 681