ИТ Сигурност / Информационна сигурност - услуги от ново поколение

ИТ Сигурност / Информационна сигурност - услуги от ново поколение

По-добра ИТ сигурност за Вашата компания - с цялостна и комплексна услуга за управление на сигурността: Нашите експерти покриват Всичките аспекти касаещи информационната корпоративна сигурност - от инфраструктурата до правните норми.

All-in-One компютърна и информационна сигурност

Нашата цялостна услуга за управление на сигурността защитава интересите на Вашата компания - от информационна сигурност до правни норми свързани с нея. Защото едно надеждно ИТ изисва много мерки - от цялата ИТ инфраструктура и софтуер до обучението на служителите.

ИТ сигурност: Прозрачна и разходно-ефективна

Нашите услуги за по-добра информационна и компютърна сигурност са абсолютно прозрачни. Експертите ни в областта изготвят за Вас оценка на риска и концепция, гарантираща максималната Ви защита - на точно определена цена.

ИТ сигурност: технически перфектна

Като експерти с богат опит в областта на информационната сигурност използваме само най-модерни технологии: интелигентни защитни стени, антивирусен и бекъп софтуер, системи за наблюдение и контрол на имейл трафика. Ние следваме международно утвърдени стандарти за сигурността в работа си. За една по-добра защита.

ИТ Сигурност / Компютърна сигурност – много повече от обичайното

Бекъп и архивиране на данни

Нашите експерти по бекъп и възстановяване на данни използват модерни и доказали ефективността си бекъп софтуер и технологии. За да сте бързо обратно в бизнеса, дори и в критични ситуации. Защото ние приемаме Вашата сигурност и информация сериозно и отговорно.

Информационна сигурност с Firewall & Antivirus

За нас, най-добрите технологии в областта на иформационната сигурност са стандарт. Благодарение на цялостната ни услуга за управление на сигурността и риска получавате перфектните и индивидуалано за Вас адаптирани защитна стена с включена антивирусна защита.

Повече компютърна сигурност: мониторинг

Нашият ИТ екип следи денонощно и автоматизирано състоянието на вашите компютърни системи и ИТ инфраструктура. Адаптивни политики за реакция гарантират идентифицирането и проследяването на заплахи за Вашата сигурност - 24/7.

Управление на софтуер, лицензи и плъгини

Ние сме готови да Ви помогнем в управлението на Вашите лизензи, софтуера и допълнителните функционалости към него. Вие сте винаги up-to-date и можете да бъдетe спокойни за информационната сигурност на Вашите системи.

Криптиране за повече корпоративна сигурност

Нашите ИТ екпсерти по сигурността конфигурират прецизно Вашите компютърни системи за повече още-повече защита. Предлагаме и криптиране в реално време на Вашите работни станции, мобилни телефони и лаптопи повишавайки сигурността на информацията. За да спите спокойно.

Компютърна сигурност чрез Upgrading и Updating

Нашето управление на сигурността следи моментното състояние на критичен за сигурността Ви софтуер (Patch Level) и се грижи за навременната му актуализация. Вашите компютърни системи са винаги актуални и Вие не се притеснявате за пропуски или експойти в тях.

Управление на потребители и права за достъп

Повече ИТ сигурност чрез прецизен контрол и политики на управление на потребителите и правата за достъп. За да не бъдат използвани вашите служители срещу Вас. Това е цялостна услуга за корпоративна сигурност.

ИТ сигурност чрез обучение на персонала

Чрез обучения, семинари и политики на поведение ние противодействаме на външни влияния върху Вашите служители компроментиращи Вашата информационна сигурност. Защото човешкият фактор е критичен компонент от сигурността.

Физическа защита за сигурност на информацията

Нашите ИТ специалисти по сигурността се грижат за Вашата защита всеобхватно. С това имаме предвид и огледални, взаимно контролиращи се сървърни системи. Нашите високотехнологични дата центрове в Австрия и България са с многостепенна защита от различни фактори. За най-добрата сигурност за вашите системи.

Модерни технологии за ИТ Сигурност

 

Информационна сигурност със SymantecИнформационна сигурност & Възстановяване на данни със Microsoft DPMИнформационна сигурност с veeamИнформационна сигурност с esetИнформационна сигурност със ciscoИнформационна сигурност с Оpnsense

Ние сме иновативни и с богат опит в информационната сигурност

Нашият екип от специалисти по сигурността имаше честта съвместно с CISCO Австрия да реализира успешно първият в Австрия и един от първите такива проекти в Европа изобщо касаещи продуктивното внедряване на най-новото поколение защитна стена от Cisco ASA Firewall с интегрирани Firepower Services. Нашият дългогодишен клиент Observer, който е най-големият  наблюдател на медиите в Австрия е изключително удоволетворен от по-високото ниво на защита и контрол предоставени от Cisco ASA Firepower.

Международни стандарти за управление на сигурността и риска

Ние се грижим за Вашата перфектна сигурност - чрез внедряване и стриктно следване на утвърдени международни стандарти. Към това спадат правила и политики на федералното бюро за информационна сигурност на Австрия, Европейски Регламент за защита на данните, редица ISO стандарти и др. Ние просто Ви гарантираме - абсолютна професионалност.

Информационна сигурност от Iphos IT Solutions - перфектната защита

Нашите висококвалифицирани ИТ експерти в сигурността защитават Вашата компания от разнородни заплахи при отлично съотношение цена / качество. Компютърна сигурност - дефинирана по нов начин.

Топ технологии, най-добра информационна сигурност

Cyber Security и сигурност на данните с нашите Symantec решения.

Като стратегически партньор на Veeam заставаме зад отличните качества предлагащи защита - Availability и Backup от следващо поколение.

Надеждна защита на данните в Microsoft среда с DPM. 

Като партньори на ESET ние имаме грижата за Вашата информационна сигурност с перфектните продукти за антивирусна защита и зашита от зловреден софтуер (Malware).

Повече информационна сигурност със Cisco ASA Firewall. Нашият специализиран екип от сертифицирани Cisco експерти поема цялостното внедряване на Вашата защитна стена - от оптималната концепция до пускането в експлоатация и поддръжка. Защото за нас Вашата сигурност е от голямо значение. 

Информационна и мрежова сигурност от ново поколение с Open Source Firewall. Нашите експерти по ИТ сигурност интегрират OPNsense във Вашата настояща ИТ инфраструктура.

Заплахи за Вашите компютри

За нас защитата от вируси, троянци и така познатите червеи е неизменно условие в изграждането на добра информационна сигурност. Ние защитаваме постоянно Вашите системи срещу подобен род заплахи и интегрираме цялостна и дългосрочна концепция за ИТ сигурност.

За корпоративната сигурност тоянските коне, злонамерен софтуер който манипулира вашите компютри, представляват голяма заплаха. Нашата услуга за управление на сигурността Ви помага да не се оставите да бъдете манипулирани - не само чрез превантивни мерки но и с резервни копия на данните.

С помощта на комплексни и широкообхватни политики за ИТ сигурност, както и с интеграцията на модерни технологии в областа сигурност на имейл потока, предотвратяваме злонамерени имейли като спам и фишинг да достигнат изобщо до Вас и Вашия персонал. по този начин Вашата ИТ инфраструктура и Вашите служители са дългосрочно освободени от риск.

Нашата цялостна услуга за управление на сигурността внедрява само надеждни и изпитани компоненти, като защитни стени, гарантирайки Ви устойчивост на атаки (например Bots & DDos).

Не се притеснявайте за пропуски в защитата. Концепцията ни за компютърна сигурност включва задължителното контролиране и редовно актуализиране на ключов за компанията Ви софтуер или друг компонент.

Ние обучаваме и консултираме Вашите служители помагайки им да изградят поведенчески модели и самоконтрол - за да не бъдат обект на външна манипулация, и по този начин неволно компроментирайки Вашата корпоративна сигурност.

Нашите ИТ специалисти по сигурността изграждат интелигентни инфраструктури. Ние наистина не можем да предотвратим появата на природно бедствие - но това няма да попречи на работата на Вашите ИТ системи. кражба или друг род физическа интервенция в нашите дата центрове в Австрия и България е практически невъзможна. Сигурност дефинирана по нов начин.

Повече сигурност с помощта на Cisco Security Report

Колко ще струва Вашата Информационна сигурност?

Това зависи до голяма степен от Вашите изисквания и нужди. Свържете се с нас,
споделете ни идеите си и ние ще Ви представим груба концепция,
както и необвързваща ценова оферта.

+359 (2) 44 10 681