IT-Check. Ново поколение ИТ одит & консултиране

IT-Check. Ново поколение ИТ одит & консултиране

Нашите ИТ експерти разработиха иновативна State-of-the-Art ИТ консултантска услуга, базирана на утвърдени принципи от ITIL методологията. Нашата цел е да Ви помогнем да постигнете повече сигурност, производителност и разходна ефективност. Резултатът - е Вашият успех!

Basics (ИТ консултиране)


Basics, представлява основата на надеждни компютърни системи и всички по-задълбочени анализи на нашите специалисти – индивидуално адаптирани за Вас. С помощта на въпросник нашите ИТ експерти проучват професионално техническите и икономическите параметри на корпоративната Ви ИТ инфраструктура.

Информационна сигурност


Най-съвременно, базирано на редица международни стандарти, ИТ консултиране и анализ на Вашата ИТ сигурност. Експертите ни в областта разработиха доказан тест за оценка на риска – за по-надеждна защита на Вашите информационни системи: Penetration Testing, Security-Software, вътрешна сигурност, криптиране на данни, Social Engineering. Услуга която убеждава.

Управление на ИТ проекти (ITSM, процеси и стратегии)

ITIL-базиран анализ на бизнес процесите в компанията, които са пряко зависими от поддържащата ги ИТ инфраструктура. Защото по-добрата ИТ стратегия днес, гарантира по-добрите резултати утре.

Configuration Management / Controlling

Оптималното конфигуриране на ИТ инфраструктурата – спестява високите разходи и увеличава производителността. Нашата услуга: одит на актуалната конфигурация на критичните за бизнеса Ви ИТ процеси и услуги, съпоставка с най-добрите практики в бранша, анализ на разходите и конкретни предложения за оптимизация.

Continuity & Backup / Възстановяване на данни

Подсигурете Вашата ИТ инфраструктура и мрежи – по този начин начин може да избегнете нарушаване на бизнес процесите Ви и да редуцирате последващи високи разходи. Нашето State-of-the-Art ИТ консултиране включва стратегии за подсигуряване и възстановяване на критични данни (бекъп), архивиране на данни, достъпност на данните и защита от срив в системите, стратегии за реакция в критични ситуации, мониторинг, анализ на риска.  

Производителност и скалируемост

Увеличете производителността на Вашите компютърни системи, като редуцирате времето за изчакване и реакция при работа: нашите компютърни специалисти и консултанти анализират актуалния потенциал, дефинират очакваното натоварване, необходимите ресурси и възможностите за разширение на капацитета на Вашите ИТ компоненти и софтуерни решения.

Екип от сертифицирани ИТ професионалисти

 

microsoftnetappdellbrocadejavaciscoibmopen-cmseset

ИТ Консултиране / ИТ Одит - изцяло според Вашите нужди

Basic IT-Check

Анализът – основата на Вашия успех. Пакет “IT Basics (базисен ИТ-Одит)” - включва посещение в офиса от наши експерти, които с помощта на анкетна карта ще анализират актуалното състояние на интегрираните ИТ  услуги и инфраструктура. В последствие нашите ИТ консултанти ще изготвят и презентират за Вас анализ включващ както оценка на актуалното състояние и потенциален риск, така и на възможности за оптимизация.

Advanced IT-Check

Гъвкавост, според Вашите нужди. Пакет „Advanced IT-Check" - базира се на „IT Basics", като Ви дава свободата сами да избирате кои услуги и пакети искате да включите в анализа. Освен базовия ИТ одит на място в допълнение ще направим обстоен и задълбочен технически анализ (т.н. Hands-On-Analysis) на конкретни ИТ услуги и инфраструктурни елементи. Цената се сформира индивидуално според избраните от Вас пакети и услуги.  Като резултат ще Ви бъде презентиран, предоставен  и обсъден доклад с оценки и препоръки. Целта е идентифициране на актуални проблеми, оптимизация на инвестициите и текущите разходи за ИТ.

Вашите компютърни системи не функционират така както очаквате. Какво следва?

Безгранични възможности за консеквентни, цялостни и устойчиви решения:
Нашите специалисти Ви предлагат разработка на софтуер, концепция и изграждане
на ИТ инфраструктура, отговорна ИТ поддръжка и оптимизация (SLA: ниво на обсужване).
За да функционират Вашите компютри така както бихте искали. Свържете се с нас,
споделете ни идеите си и ние ще Ви предложим груба концепция и конкретна оферта


+359 (2) 44 10 681