Системи от бази данни: модерни ИТ услуги - дефинирани по нов начин.

Системи от бази данни: модерни ИТ услуги - дефинирани по нов начин.

Цялостна услуга за системи от бази данни. Нашите ИТ експерти проектират, програмират, консолидират и поддържат бази данни на редица съвременни системи и производители. Безкомпромисно ефективни - на атрактивни цени.

Дименсиониране на бази данни

Ефективните и производителни бази данни изискват оптимално планиране, оразмеряване и конфигурация на поддържащия ги хардуер (сървъра).

Анализ и дизайн на база данни

Нашите сертифицирани експерти анализират съществуващата база данни. Позовавайки се на информация от системата директно или такава предоставена от Вас и Вашият ИТ отдел се дефинира оптималният дизайн на базата данни. Независимо дали релационни бази данни или NoSQL - ние Ви помагаме в оптималното решение.  

Разработка на софтуер

 

Нашият опитен екип от специалисти поставя нови стандарти в софтуерната разработка на релационни и разпределени бази от данни : индивидуални решения и подход за максимална производителност. Като пример можем да Ви предложим имплементацията на Microsoft Access като потребителски интерфейс.

Поддръжка и upgrade на база данни

Нашите ИТ специалисти поемат текущата поддръжка и обновяване (софтуер и хардуер) на Вашите бази данни. 

Консолидация на бази данни

 

Ние оптимизираме Вашите бази данни: инвестиционно, технически и организационно. За по-ефективна работа при по-ниски разходи.

Импорт и експорт на данни


По-лесен старт на работния процес, с по-малко усилия - нашата ИТ услуга за импорт и експорт на данните. Бързо, без усложнения и минимални разходи.

ИТ сигурност и Business Continuity

Сигурността е приоритет. Ние се грижим за сигурността на Вашите бази данни чрез прецизно дефиниране и управление на правата на достъп. Вашият бизнес трябва да продължи да работи дори и при технически проблеми. Чрез високонадеждни cluster базирани системи от бази данни - Вашата информация е гарантирано достъпна.

Производителност и мониторинг

Добрите бази данни работят надеждно и бързо. Нашите ИТ специалисти оптимизират производителността на съществуващи бази данни, както на сървърно така и на софтуерно ниво (SQL Code). С помощта на постоянен мониторинг на системите идентифицираме и предотвратяваме проблеми преди да са настъпили. 

Data Warehouse (DWH / DW) & Business Intelligence

С правилната ИТ-технология към успеха, Business Intelligence от ново поколение. В областта на Data Warehousing (DWH / DW) предлагаме автоматизиран запис на хетерогенни (разнородни) данни от различни източници в една централна база данни.

Поддържани системи бази данни

Ние предлагаме дългогодишен опит с популярни бази данни и технологии – за максимална полза при минимални разходи.

 

Datenbank System Mircosoft SQL ServerOracle DatenbankenPostgre SQL DatenbankenMy SQL DatenbankIBM DB2 Datenbank SystemSQ Lite Datenbank SystemeDatenbank Mongo DBDatenbank System Couch DBDatenbanken Apache HBaseCassandra Datenbank Systeme

Поддържани технологии

Концепция, имплементиране, поддръжка: като Microsoft Gold Certified Partner Ви предлагаме цялостна професионална ИТ услуга за MSSQL. 

Комерсиална и широко разпространена система от база данни. Предпочитана в комбинация с Java приложения отговарящи на високи изисквания.

Висока производителност и богата функционалост. Представлява Open Source Database System отличаваща се с оптимален Database-backend за разработчиците на софтуер.

Максимална гъвгавост при високи изисквания: MySQL предлага както безплатна Open Source , така и комерсиална версия за различни операционни системи. Често използвана като Back-End в разработката на уеб-приложения.

Релационна система бази данни от IBM която предлага много възможности. 

Компактна система от бази данни, която се интегрира директно в приложенията без необходимост от класическия хост сървър. Нашите ИТ специалисти я използват в имплементацията на малки и средни.

Високопроизводителна и Schema-free NoSQL Open Source база данни: често използвана от нашите софтуерни разработчици като Backend за различни масиви/набор от данни (Data Collections) . 

Документноориентирана Open Source NoSQL система от бази данни за високонадеждни и бързо растящи масиви от данни.

NoSQL Database System за големи масиви от данни в hadoop-Clusters среда. С помощта на интегрирането на Google Big Table системата е способна бързо и надеждно да обработва милиарди от записи. 

Много големи структурирани масиви от информация биват управлявани с помощта на тази система от разпределени (distributed) бази данни. Предлага  висока надеждност и скалируемост.

От каква база данни се нуждаете?

Това зависи до голяма степен от Вашите изисквания и нужди. Свържете се с нас,
споделете ни идеите си и ние ще Ви представим груба концепция,
както и необвързваща ценова оферта.

+359 (2) 44 10 681